EN BRA IDÉ PÅ ENGELSK

Översättning av en bra idé i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2032, Tid: 0.0391

Exempel på att använda En Bra Idé i en mening och deras översättningar

Läkaren tycker att det är en bra idé för pappas minnesförlust.
Doctor thinks it's a good idea for Dad's memory loss.
Cavett är en bra idé.
I think cavett is a great idea. hey, what.
Paris är alltid en bra idé, sa du.
Paris is always a good idea," you said.
Det låter som en bra idé.
That sounds like a fine idea.

Du ser, en bra idé är bara en idé.
You see, a good idea is just an idea.
Jag har en bra idé för ett vapen.
I already have a great idea for a weapon.
Det är en bra idé. vet du varför?
That's a good idea, you want to know why?
Det är en bra idé.
It's a nice idea, now help me.
Jag hade en bra idé för butiken.
I had a great idea for the store.
Det verkade vara en bra idé just då.
It seemed like a fine idea at the time, didn't it?
Vi tyckte det vore en bra idé att skaffa ett bandhus.
We thought that it would be a great idea to get a band house.
Det är en bra idé!
Yes, not a bad idea.
Det är en bra idé.
I think that's a fine idea.
Det kan låta som en bra idé, men det är praktiskt omöjligt.
This may sound like a nice idea, but is impracticable.
Jag tycker det är en bra idé att hålla alla möjligheter öppna.
I think it's a good idea to keep all your options open.
Detta kan vara en bra idé om husägare har djur.
This may be a good idea if the homeowner has animals.
Har du en bra idé till ett spel?
You got a great idea for a game?
Låter som en bra idé.
Sounds like a fine idea.
Flickan hade en bra idé.
Girl had the right idea.
Det vore en bra idé.
Wouldn't be a bad idea.
De gör de när det är en bra idé.
They do when it's the right idea.
Eller det kan vara en bra idé för presentationen.
Or it can be a good idea for presentation.
Det var en bra idé.
That's a fine idea, mr.
Det kan vara en bra idé.
Might not be a bad idea.
Elaka munkar är en bra idé för en bok.
Bad monks is a great idea for a book.
Jag tycker att det är en bra idé och på tiden.
I think it's a great idea and about time.
Det låter som en bra idé.
That's not such a bad idea.
Det var en bra idé.
That was a fine idea that you had.
Världen är alltid en bra idé tas upp av konkurrenterna.
The world is always a good idea taken up by competitors.
Kanske flaskan var en bra idé.
Perhaps the flask was the right idea.

Resultat: 2032, Tid: 0.0391

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer