EN FÖRUTSÄTTNING FÖR PÅ ENGELSK

Översättning av "en förutsättning för" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1617, Tid: 1.1517

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
a prerequisite for a precondition for a condition for a pre-condition for a pre-requisite for essential to necessary for a requirement for indispensable for the basis for a necessity for essential necessary to ensure are preconditions for

Exempel på att använda "En Förutsättning För" i en mening och deras översättningar

Vatten är en förutsättning för mänskligt liv.
Water is a prerequisite for.
Dessa rapporter är en förutsättning för årliga betalningar.
These reports are a precondition for annu.
Teknisk interoperabilitet är en förutsättning för konkurrens.
Technical interoperability is a prerequisite for.
Bokslutet är en förutsättning för ett sådant beviljande.
Closure is a condition for such.
Det är en förutsättning för att utveckla nya mediciner och vacciner mot sjukdomen.
This is a prerequisite for developing new medicines and vaccines against.
Lag och ordning är en förutsättning för en hållbar återuppbyggnad av landet.
Law and order is a precondition for the sustainable reconstruction of.
Ekonomisk inkludering är en förutsättning för varaktig tillgång till bostadsmarknaden.
Financial inclusion is a pre-condition for sustainable access to the hou.
Hälsa är en förutsättning för ett lyckligt liv och för ett framgångsrikt samhälle.
Health is a prerequisite for a happy life and for a success.
Arbetet som en förutsättning för att skapa konsumtionsmönster och livsstil.
Work as a condition for access to consumer activity an.
Hälsa är en förutsättning för ekonomiskt välstånd.
Health is a precondition for economic.
Att öka utbudet av arbetskraft som en förutsättning för ekonomisk och social utveckling.
Increasing labour supply as a precondition for economic and social.
En stark industribas är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning.
A strong industrial basis is a condition for gr.
God förvaltningssed är en förutsättning för hållbar utveckling.
Good governance is a pre-condition for sustainable.
Eftersom detta är en förutsättning för ytterligare framsteg med ryska federationen,
This being a prerequisite for making further progress with the russian.
De kan vara en förutsättning för tillträde till vissa reglerade yrken.
They may be a pre-requisite for accessing certain regulated.
Detta är en förutsättning för att alla andra delar av politiken ska fungera.
This is a pre-requisite for all other pillars of the pol.
Detta är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning.
This is a precondition for grow.
Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för fortsatt framgång.
Motivated, committed employees are essential to contin.
Fred och säkerhet är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling.
Peace and security is a pre-condition for achieving sustainable.
Är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar.
Is a condition for continued good organic growth and breaking into.
Kommunikation är en förutsättning för medarbetarnas engagemang och deltagande.
Communication is a prerequisite for employee engagement and pa.
Marken är en förutsättning för mänskligt liv, men påverkas också av mänsklig verksamhet.
Soil is both essential to human existence and subject to human.
Fred är en förutsättning för utveckling- utan fred är alla ansträngningar förgäves.
Peace is a prerequisite for development; without peace all effor.
Ny fysisk infrastruktur är ofta en förutsättning för effektiv konkurrens inom nätverksindustrierna.
New physical infrastructure is often a pre-condition for achieving effective competition in network.
Varmt vatten är en förutsättning för ett tillfredställande toalettbesök.
Warm water is necessary for a satisfactory toilet.
Tekniken är en viktig del och en förutsättning för moderna kontor.
The technology is an important part and a condition for activity-ba.
Som kommissionsledamot franco frattini sa är förtroende en förutsättning för samarbete.
As commissioner frattini said, trust is a precondition for.
Lägre priser kan dock vara en förutsättning för en betydande ökning av importmängden.
Arguably, lower prices may be a pre-requisite for significantly increased.
( 9) teknisk driftskompatibilitet är en förutsättning för konkurrens.
(9) technical interoperability is a prerequisite for.
En förutsättning för att ansökan beviljas är ett starkt industriellt intresse.
A condition for granting the application is a strong industri.

Resultat: 1617, Tid: 1.1517

SE ÄVEN
SYNONYMER

S Synonymer till "en förutsättning för"


en nödvändighet för
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer