EN HEL DEL PÅ ENGELSK

Översättning av En Hel Del i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 11867, Tid: 0.243

lot of (3070) quite a few (244) whole lot of (94) lots of (38)

Exempel på att använda En Hel Del i en mening och deras översättningar

En hel del webbsajter också.
Quite a few web news sites too.
Vårt uppdrag har samlat en hel del spel av Hulken.
Our mission has collected quite a few games of the Incredible Hulk.

Lots of

Det finns en hel del kunniga personer som kan bidra.
There are lots of knowledgeable people who can help out.
En hel del resande, jag skulle varit i Sudan nästa vecka.
Lots of traveling, supposed to be in the Sudan next week.

A lot of

Det kräver en hel del träning.
It takes a lot of practice.
Det finns en hel del problem i skolan?
There are a lot of trouble at school?
Andra meningar exempel
Kent: "Jag har en hel del bilder från olika personer.
Kent:"I have quite a few pictures from different people.
Det orsakade en hel del problem i deras förhållande.
It caused quite a few Problems in their Relationship.
Det sägs att han hade en hel del pengar när han kom hem igen.
It is rumored that he had lots of cash, when he returned home.
Buka kan läsa en hel del ord.
Buka can read quite a few words.
Vi har en hel del skepp och vapen som vi kan... hjälpa till med.
And we have got lots of ships and weapons we can help with.
Jag har en hel del frågor.
I have quite a few questions.
Ja, fascinerade djurliv, en hel del papegojor.
Yes. Fascinating wildlife, lots of parrots.
Vi har en hel del, förmodligen ett större vin bibliotek än de flesta.
We have quite a few, probably a bigger wine library than most.
Mamma och pappa frågar en hel del.
Mom and Dad are asking lots of questions.
Naturligtvis är allt detta förbundet med en hel del "växtverk.
Naturally, all this must be associated with lots of"growing pains.
Du måste ha gått igenom en hel del sekretessavtal.
You must go through quite a few non-disclosure agreements.
När det gäller andra förbättringar är berörda, det finns en hel del.
As far as other improvements are concerned, there are quite a few.
Bladen är mörkgröna, hårda och har en hel del silvriga fläckar.
The leaves are dark green, hard and have quite a few silvery flecks.
Ja, faktiskt, jag tror att detta boken korsar en hel del linjer.
Yes, actually, I think this book crosses quite a few lines.
Särskilt i Nelson, han har en hel del tips för resor.
Especially in Nelson, he has quite a few tips for trips.
Och allt som det finns en hel del börjar vara undervärderad.
And anything that there's a lot of begins to be undervalued.
Du kommer att fånga en hel del skit för detta.
You're gonna catch a lot of shit for this.
Ja, jag får en hel del brev om European City Guide.
Yes, I receive a lot of letters about European City Guide.
Det är en hel del tomt land.
That's a lot of empty country,
Det räddade mig en hel del tid och ansträngning.
It saved me a lot of time and effort.
Wow, det är en hel del molnija tecken du har där.
Wow, that's a lot of molnija marks you got there.
Jag tillbringade en hel del tid på missionsskolan.
I spent a lot of time in a missionary school.
Det är en hel del matematik för någon som inte är intresserade.
That's a lot of math for someone who's not interested.
Jag tillbringade en hel del pengar på det charm.
I spent a lot of money on that charm.

Resultat: 11867, Tid: 0.243

Se även


har en hel del
en hel del tid
en hel del pengar
med en hel del
with a lot of with quite a few
en hel del människor
en hel del information
lot of information
en hel del annat
a lot of other a whole lot else
vet en hel del
en hel del
on a lot of
en hel del uppmärksamhet
också en hel del
hade en hel del
en hel del energi
lot of energy

Ord för ord översättning


hel
- whole entire full quite complete
del
- part some del portion share

S Synonymer till "en hel del"


massor av
mycket av
många av
stor del av

"En hel del" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer