EN HEL DEL PÅ ENGELSK

Översättning av "en hel del" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3472, Tid: 0.1251

a lot of quite a few a whole lot of quite a bit of a bunch of a great deal quite some

Exempel på En Hel Del i en mening

Men vi hittade en hel del värdelösa mineraler.
But we did find a lot of worthle.
Du har en hel del hemligheter begravda i ditt förflutna, barbie.
You have quite a few secrets buried in your p.
Ingrid, du har en hel del fantastiska fåglar.
Ingrid, you have a lot of am.
Det är en hel del pengar du är skyldig.
That's a whole lot of mo.
Jag har läst en hel del av hans böcker.
I have read quite a few o.
R: i tyskland finns det en hel del bra punk och psychobillybands.
R: in germany there are a lot of good punk and psych.
Jag har en hel del att jobba ifatt.
I got a whole lot of work to.
Det är en hel del prylar så du skulle kanske.
Actually it's quite a bit of equipment, captain, so.
Jag har haft en hel del smärta efter en injektion som gick fel.
I have had a lot of pain after a injection that.
Men det finns en hel del färger och mönster att välja mellan.
But there are quite a few colors and patterns to.
Du vet, det finns en hel del strand, grabbar.
You know, there's a whole lot of.
Skickar nu, men det är en hel del information.
Sending now, but it's a lot of.
Ni har orsakat oss en hel del problem.
Oh, you have caused us quite a bit of.
Men det finns en hel del färger och mönster att välja mellan.
But there are quite a few colors and patterns to.
Jag har redan gjort en hel del videor om anding.
I have done a bunch of videos already on.
Det varierar en hel del.
It varies a >.
Jag tog en hel del droger.
I was doing a bun.
Och en hel del data ur hans palm pilot.
And quite a bit of correspondence from the.
Mrs varley, rebecca och jag har sett en hel del konstiga saker.
Varley, rebecca and i have seen a lot of st.
En hel del grafiska gränssnitt har skapats för jkdefrag i det förflutna.
Quite a few graphical user interfaces have been created for jkdefrag.
Jag minns en hel del.
There are a whole lot of things.
Så jag lider en hel del innan dessa timmar kommer.
So i suffer quite a bit of those hours.
Det förklarar en hel del.
That explains a >.
Två 9-mm och en hel del kassettband.
Two 9-millimeters and a bunch of cas.
Jag är ledsen, jag har fortfarande en hel del arbete att göra.
I'm sorry, i still have a lot of.
Hur som helst så spenderade vi en hel del tid på det här.
In any event, we spent quite some t.
Vi fick lobos och en hel del andra stora skit som kommer upp.
We got lobos and a whole lot of other big shi.
Och en hel del nekroeldkraft.
And a whole lot of Necr.
Jag hörde att ni tre har umgåtts en hel del.
So i hear you three have been spending quite a bit of ti.
Jag har redan gjort en hel del misstag idag.
Pretty much made a bunch of mistakes al.

Resultat: 3472, Tid: 0.1251

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "en hel del"


en grupp
en hel massa
en skock
en bra deal
en bukett
en hop
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer