EN KOPIA AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en kopia av" i Engelsk

Resultat: 3032, Tid: 0.0922

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
a copy of a replica of a photocopy of a duplicate of a replicate of A copy of

Exempel på att använda "En Kopia Av" i en mening och deras översättningar

Belgien har överlämnat en kopia av beslutet.
Belgium has submitted a copy of the sa.
Skapa en kopia av aktuell ram, som alltid visar samma innehåll.
Create a copy of the current frame, always showing the s.
Vi bygger en kopia av skylar wyatts hus.
We're building a replica of skylar W.
Jag gav en kopia av kartan till jason med.
I gave a copy of the map to Jas.
Här är en kopia av ett sådant sigill.
Here's a replica of on.
Jag har en kopia av körkortet som tjuven använde vid köpet.
I have a photocopy of the license the thief used when he bou.
Jag har en kopia av de konstnärer som jag har på min PC instalert.
I have a copy of the artists that i have on my.
Med en kopia av dina nycklar.
With a duplicate o.
Det är en kopia av gundars penna.
It's a replica of the pen Gund.
Kan du skicka tillbaka en kopia av boken?
Could you send a photocopy of the book.
En kopia av beslutet skall sändas till de andra medlemsstaterna.
A copy of the decision shall be sent to the other Me.
Denna biokoncentrationsmetod är en kopia av OECD TG 305( 1996).
This bioconcentration method is a replicate of the OECD TG.
Här är en kopia av hazel coles redogörelse, från den 27 december.
This is a photocopy of hazel Cole's statement dated De.
Vill jag ha en kopia av dig.
I still want a dupli.
Vi bygger en kopia av tunneln nu.
Building a replica of the charlon.
Du byggde en kopia av min barndomsstuga.
You built a replica of my chil.
Jag vill ha en kopia av nyckeln.
I want a duplicate >.
Registrerade bör ge en kopia av passet, eller någon.
Data subject should provide a photocopy of the pass.
En kopia av de fördrag som anges i punkterna 1 och 3,
A copy of the treaties referred to in paragra.
En kopia av domen/förlikningen inför domstol/den officiella handlingen.
A copy of the decision/court settlement/authenti.
Hon gav honom en kopia av kenneths klocka.
Andrea paid damon to attack her. she gave him a replica of ken.
Någon hade gjort en kopia av mitt valv.
Somebody made a duplicate >.
Ta alltid med er dem, eller åtminstone en kopia av dem.
Bring it always with you, or at least, a photo.
En kopia av anmälan skall skickas till kommissionen.
A copy of the notification shall be sent to the.
Jämför en kopia av strukturen tagen före och efter test.
Compare a replica of the structure taken before and a.
Haley, du bad mig ta med en kopia av mitt körkort.
Haley, you asked me to bring a photocopy of my drive.
En kopia av benz första bil.
A copy of Ben.
Hans organisation är bara en kopia av den borgerliga verkligheten.
His organisation is only a replica of bourge.
Teknisk dokumentation om den godkända typen och en kopia av eg-typprovningsintyget.
Technical documentation on the approved type and a copy of the ec-type-examination.
Här är en kopia av ert brev.
THIS IS a COPY OF a LETTER YOU WR.

Resultat: 3032, Tid: 0.0922

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer