EN TREDJEDEL AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en tredjedel av" i Engelsk

Resultat: 2073, Tid: 1.1858

one third of 1/3 of one-third of

Exempel på att använda "En Tredjedel Av" i en mening och deras översättningar

Det är en tredjedel av avståndet från noll till ett.
It's one third of the way from.
Men hon har bara en tredjedel av normalt antal blodplättar.
But she only has 1/3 of the normal pla.
Sammanhållningsfonden står för mer än en tredjedel av eu:s totala budget.
The cohesion fund accounts for more than one third of the tota.
Vad återstår då, en tredjedel av jorden?
That leaves us with what, 1/3 of the.
Barn utgör en tredjedel av världens befolkning.
Children make up one third of the world's.
Gårdar brändes ner och en tredjedel av befolkningen blev hemlösa.
Totally, 92 farms burnt down and one-third of the population beca.
Det är en tredjedel av samtliga bilar.
It's actually 1/3 of a.
En tredjedel av den internationella turismen är hopträngd på 4 000 km kust.
One third of international tourism is crammed into 4 000.
Nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen kom från energiförsörjning 26.
Almost one-third of greenhouse gas emissions from energ.
Mer än en tredjedel av freudenbergs försäljning sker till bilindustrin.
More than one-third of Freudenberg's sales are to the automoti.
Tillsammans utgör dessa länder en tredjedel av länderna i europeiska unionen.
Together, these countries total one-third of the countries of the Eur.
Fem miljoner barn är åter tillbaka i skolan, och en tredjedel av dem är flickor.
Five million children are back in school, one-third of.
Allt till en kund med en årsomsättning på en tredjedel av sveriges BNP.
All for a customer with annual sales of one-third of S.
En tredjedel av bredbanden är mobila.
One-third of broadba.
En tredjedel av företagen använder elektroniska signaturer.
One-third of businesses use electronic.
Kan det vara en tredjedel av det?
What, that's, like, a th.
Du sa ju en tredjedel av priset.
I thought you said that it was one-.
En tredjedel av min mors sida är det.
Well, one third on my mothe.
Jag har en tredjedel av min hörsel i det här örat.
I got a third of my hearin'.
Miljardärer utgör en tredjedel av indiens BNP.
Billionairies consitute a third of.
Varför ge bort en tredjedel av belöningen?
Why give away a third of the r.
En tredjedel av gruppen på en dag.
A third of our group.
Den är värd en tredjedel av betyget.
It counts for a third o.
De äger mindre än en tredjedel av parkerna.
They own less than a third of.
Vi har förlorat en tredjedel av provianten.
We have lost a third of.
Ungefär en tredjedel av det villkorade aktieägartillskottet.
The repayment amounted to SEK 150 million, i.e., approximately one third of the conditional shareholder c.
Trots framgångarna har en tredjedel av eu:s befolkning aldrig använt internet.
Despite progress, a third of EU citizens have never used t.
Jag förlorade en tredjedel av mina män på 5 min.
I lost a third of my men i.
Turkiet förnekar massakern på en tredjedel av den armeniska befolkningen tidigare i historien.
Turkey denies the massacre of one-third of the armenian population.
Ungefär en tredjedel av dessa oegentligheter var direkta bedrägerifall.
Approximately a third of these irregularities were cases of d.

Resultat: 2073, Tid: 1.1858

SE ÄVEN
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer