EN VIKTIG DEL AV PÅ ENGELSK

Översättning av "en viktig del av" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2018, Tid: 0.1096

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
an important part of an essential part of an important element of an integral part of a key part of a vital part of an important component of an essential element of a key element of an essential component of an important aspect of a crucial part of a significant part of a major part of a key component of a major component of a critical part of a key aspect of a vital component of a central part of an important piece of an essential aspect of a crucial component of a big part of a vital piece of

Exempel på att använda "En Viktig Del Av" i en mening och deras översättningar

Därför att varje språk är en viktig del av en kultur eller identitet.
Because every language is an important part of a culture.
Utvecklingen av digitala tjänster är en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Development of digital services is an important part of our devel.
Magnesium är en viktig del av klorofyll, som är nödvändig för fotosyntes.
Magnesium is an essential part of chlorophyll, which is necessary for pho.
Detta är en viktig del av våra moderniseringsåtgärder.
This is an important element of our modernisati.
Detta är också en viktig del av vårt initiativ och våra ansträngningar.
This is also an important part of our initiative.
Ett moget politiskt förhållande är en viktig del av bilden.
A mature political relationship is an essential part of.
Skogarna är en viktig del av det lokala landskapet och det lokala klimatet.
Forests form an essential part of the landscape and of the lo.
En trygg energiförsörjning är en viktig del av den allmänna säkerheten.
Security of energy supply is an important element of gener.
Detta är också en viktig del av uppstigningsprocessen.
This too is an integral part of the ascens.
Tillväxt genom förvärv är också en viktig del av vår strategi.
Growth through acquisitions is also an important part of o.
Detta steg är en viktig del av bankunionen.
Move is a key part of b.
Det är en viktig del av resan, darrin.
It's an essential part of the t.
Du blir en viktig del av vår krets.
You're gonna be an integral part of thi.
Musik har alltid varit en viktig del av revolutionen.
Music has always been an important part of.
Galileo-projektets säkerhet är en viktig del av programmet.
The security of GALILEO is an important element of th.
Fastigheterna utgör en viktig del av ilmarinens placeringstillgångar.
Real estate forms a key part of Ilmarinen's investm.
Öppenheten i unionens verksamhet är en viktig del av vårt ordförandeskap.
The transparency of the work of the union is an important element of our.
Medborgarnas digitala rättigheter är en viktig del av demokratin och yttrandefriheten.
Citizens' digital rights are an essential part of democracy and freedom of.
Varför är konsolidering en viktig del av detta system?
Why is consolidation an important part of.
Du är nu en viktig del av utredningen.
You are now a vital part of the in.
Försiktighetsprincipen är en viktig del av den nuvarande miljöpolitiken och hälsopolitiken.
The precautionary principle is an integral part of current EU environmental policy and h.
Därför har leaderstrategin blivit en viktig del av politiken för landsbygdsutveckling.
For these reasons, it has now become an integral part of rural develop.
Kodifiering är en viktig del av europeiska kommissionens arbete för bättre lagstiftning.
Codification is a key part of the european Commission's better Regulat.
Bekvämt boende är en viktig del av din studieresa.
Comfortable accommodation is an essential part of your.
Värdepapperisering är en viktig del av väl fungerande finansmarknader.
Securitisation is an important element of well-functioning financ.
Och du har varit en viktig del av vår familj.
Voyager has been your home... and you have been a vital part of.
Jordbrukssektorn är en viktig del av den socioekonomiska strukturen i marocko.
The agricultural sector is an important component of Morocco's social and eco.
Genetisk mångfald är en viktig del av lösningen.
Genetic diversity is an important part of t.
Du är en viktig del av starling citys framtid.
You are a vital part of starling Ci.
Cookies är en viktig del av internet.
Cookies are an important part of t.

Resultat: 2018, Tid: 0.1096

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "en viktig del av"


en hörnsten i
en nödvändig del av
en väsentlig del av
en naturlig del av
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer