HELA MITT LIV PÅ ENGELSK

Översättning av hela mitt liv i Engelsk

Resultat: 1050, Tid: 0.1657

Svenska-engelsk ordbok
my whole life my entire life m the rest of my life my

Exempel på att använda Hela Mitt Liv i en mening och deras översättningar

Det är som att hela mitt liv är ett mörker.
It's like my whole life is darkness, and.
Att hela mitt liv varit en lögn?
That my entire life has been a lie?

Därför att hela mitt liv är ur fokus, det är orsaken.
Because my whole life is goin' out of focus, that's why.
I hela mitt liv!
For the rest of my life!
För att hela mitt liv har varit det ena fåniga misstaget efter det andra.
For the fact that my entire life has been one ridiculous mistake after another.
En rädsla för att hela mitt liv redan var utstakat slog mig.
Like a fear that my whole life had already been laid out for me.
Jag kan inte stanna här hela mitt liv.
I can't stay here the rest of my life.
Jag har känt den här mannen hela mitt liv, han har aldrig skadat någon.
I have known this man my whole life.
Jag har tillbringat hela mitt liv med att skydda dig.
I spent my whole life protecting you.
Den bryr sig inte om att hela mitt liv var en lögn.
It doesn't care that my entire life was a lie.
Jag har tänkt på detta ögonblick hela mitt liv, och nu.
I have imagined this moment my whole life, and now.
Jag har bett hela mitt liv.
I have prayed my whole life.
De planerar hela mitt liv.
No. They plan my entire life.
Jag förstörde mitt äktenskap och nu förstör jag hela mitt liv.
I ruined my marriage, and now I'm ruining the rest of my life.
Jag antar att hela mitt liv ligger i arkivet här nånstans.
Yes, well, i suppose my entire life is filed away here somewhere.
Jag kommer att vänta på dig hela mitt liv!
I will wait for you for the rest of my life!
Okey. Jag har drömt om det här hela mitt liv.
Ryan, i have been dreaming of this my whole life.
Det är det mest autentiska, hysteriska skrattet i hela mitt liv.
That is the most real, authentic, hysterical laugh of my entire life.
Jävlar. Det är det roligaste jag har sett i hela mitt liv.
That is the funniest thing i have ever seen in my entire life.
I hela mitt liv har jag bara gjort saker för andra människor skull.
My whole life i have done things for other people.
Ångra det varje dag i hela mitt liv.
I get to regret it every day for the rest of my life.
Jag har väntat på att få ställa ut i mexiko i hela mitt liv.
I'm going to my exhibition. I have waited for a show in my own country my whole life.
Jag har aldrig blivit så förödmjukad i hela mitt liv!
Daddy. I have never been so humiliated in my entire life.
Spendera hela mitt liv med att tro att jag är en sak.
Spend my entire life thinking I'm one thing.
I hela mitt liv har jag varit hjälplös.
My whole life i was helpless.
Jag har gett hela mitt liv till secret service.
I have given my entire life to the secret service.
Willingham rovers har varit en del av hela mitt liv.
Look at that. Willingham rovers has been sort of part of my whole life.
I hela mitt liv har jag levt med en hemlig skam.
My whole life, i have lived with a secret shame.
Den enda som nånsin tagit hand om mig i hela mitt liv.
The only person that ever looked out for me in my entire life.
Det känns som om hela mitt liv är bortkastat.
I feel like my entire life has been a waste.

Resultat: 1050, Tid: 0.1657

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer