HUR LÄNGE HAR PÅ ENGELSK

Översättning av hur länge har i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2530, Tid: 0.1122

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Hur Länge Har i en mening och deras översättningar

Och hur länge har ni varit i Kanada?
And how long have you been in Canada?
Andy... hur länge har du tänkt stanna?
Andy... how long are you planning on staying?
Hur länge har du och nina varit gifta?
How long have you and nina been married?
Hur länge har du funderat på den?
How long did you work on that?
Hur länge har du letat?
How long are you looking?
Och hur länge har du varit en tjuv?
And how long have you been a thief?
Men hur länge har du varit en privat detektiv?
But how long have you been a private detective?
Hur länge har jag sovit?
How long did i sleep?
Hur länge har du utegångsförbud?
How long are you grounded for?
Din systerdotter, rebecca... hur länge har hon bott hos dig?
Your niece, rebecca... how long has she been living with you?
Dator, hur länge har doktor zimmerman tjänstgjort på Voyager?
Computer, how long has doctor zimmerman served on Voyager?
Hur länge har du varit i Mexico?
How long have you been in Mexico?
Hur länge har du utegångsförbud?
So how long are you grounded?
Hur länge har ni arbetat med henne?- i över tio år.
How long did you work for her?
Ditt extraktionsteam, hur länge har de varit tillsammans?
Your extraction team, how long had they been together?
Dr harper, hur länge har du träffat jim Gulbrand?
Dr. harper, how long had you been dating jim Gulbrand?
Hur länge har deacon varit borta?
How long has deacon been gone?
Hur länge har ni tjuvlyssnat?
How long were you at that door?
Hur länge har ni bott här?
How long are you here?
Så, hur länge har du och sekreteraren varit gifta?
So how long have you and the secretary been married?
Hur länge har de haft sällskap?
How long did they date?
Hur länge har du vetat att du var bög?
How long have you known you were gay?
Hur länge har han bor?
How long is he staying?
Hur länge har ni legat med varandra?
How long were you two sleeping together?
hur länge har ni.
So, how long had you been.
Hur länge har rupert jobbat för dig?
How long has rupert worked for you?
Hur länge har du arbetstillstånd?
How long are your papers good for?
Hur länge har du tränat?
How long did you study?
Hur länge har du stått där?
How long were you back there?
Hur länge har du träffat Felicity? sex månader.
How long had you been seeing Felicity?

Resultat: 2530, Tid: 0.1122

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "hur länge har"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer