HUR MAN ÖPPNAR PÅ ENGELSK

Översättning av hur man öppnar i Engelsk

Resultat: 4808, Tid: 0.0897

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Hur Man Öppnar i en mening och deras översättningar

Vet han hur man öppnar fönstret?
Does he know how to open the window?
Jag vet inte hur man öppnar den.
I don't know how to open it.
Jag försöker lista ut hur man öppnar grinden.
I'm trying to figure out how to open the gate.
Jag vet hur man öppnar den.
I know how to open it.
Jag vet hur man öppnar en fond.
I know how to open a mutual fund.
Instruktioner om hur man öppnar den barnskyddade blistret.
Instructions on how to open the child-resistant blister.
Jag vet hur man öppnar den.
I know how to open that.
Man måste bara veta hur man öppnar den.
But it's always existed, dearie. You just have to know how to open it.
Vet du hur man öppnar den?
You know how to open these?
Minns du hur man öppnar den?
Do you remember how to open it?
Skulle du kunna visa oss hur man öppnar buren?
Uh, you mind showing me how to open the cage?
Det finns många teorier om hur man öppnar grindarna.
Okay. so there are a lot of theories about how to open these gates.
Hur man öppnar ascii-filer- fil-ändelse ASCII.
How to open ASCII files- file extension ASCII.
Hur man öppnar easa-filer- fil-ändelse EASA.
How to open EASA files- file extension EASA.
Men ni kanske vet hur man öppnar ett kassaskåp?
So unless you know how to crack a safe... No?
Jag kanske vet hur man öppnar det.
I may have a way to open it.
Jag vet inte hur man öppnar.
I don't know how to open it.
Vi får inte veta exakt hur man öppnar upp sig för innehav.
We are not told exactly how one opens himself up for possession.
Få honom att tala om hur man öppnar.
Make him tell you how to open it.
Orört territorium för den som vet hur man öppnar nya marknader.
Virgin territory for the man who knows how to open up new markets.
Om du ser en blackbox och inte vet hur man öppnar eller ändra det, det kan vara öppen eller stängd
If you see a blackbox and don't know how to open or change it, it can be open or closed
Om du ser en blackbox och inte vet hur man öppnar eller ändra det, det kan vara öppen eller stängd
If you see a blackbox and don't know how to open or change it, it can be open or closed
(Många fruar här vet bara hur man öppnar en burk... och många blir imponerade av att höra att man faktiskt bakat en kaka själv).
(Many wives here only know how to open a can… and many are impressed to hear that you actually baked a cake yourself).
Hur man öppnar en demokonto:– klicka på "registrera ett konto"– slutföra enkel form(du måste vara 18 år eller äldre). –
How to open a demo account: – Click on"Register an account" – Complete the simple form(you must be 18 years
Vill du veta exakt vad det är, vem som skapade den och hur man öppnar den?
Do you want to know exactly what it is, who created it, and how to open it?
En viktig sak som jag lär mina elever, är kunskapen om hur man öppnar upp och stänger ner sig själv för andevärlden.
A very important thing i teach my students is to learn how to open up and close down to the spirit world.
Vi visar hur man öppnar, och berättar om vårt grebbestadostron.
We show you how to open an oyster and tell you about our oysters here in grebbestad.

Resultat: 4808, Tid: 0.0897

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer