I DIN MOBIL PÅ ENGELSK

Översättning av i din mobil i Engelsk

Resultat: 1079, Tid: 0.0951

Exempel på att använda I Din Mobil i en mening och deras översättningar

Work2go i din mobil eller e-postprogram.
Work2go in your mobile or in an e-mail program.
Lägger till ett nytt konto i din mobil med kontotypen exchange.
Add a new account in your mobile with the account type exchange.
Titta i din mobil.
Jag bor i din mobil!
I live in your phone! oh.

Även i din mobil och surfplatta.
In your mobile and tablet too.
Lägger till ett nytt konto i din mobil med kontotypen exchange.
Add a new account in your mobile with the account type exchange.
Varför har du då hans nummer i din mobil?
Then why do you have his number in your phone?
För att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
To add your e-mail address in your mobile you will need following information.
Varför har du foton av mig i din mobil?
This is— this is your phone? Why— why am i in your phone?

Inget pratande i din mobil i mitt hus.
No talking on your cell phone in my house.
Vi såg sms:et i din mobil.
We saw the text message on your mobile.
Hon står i din mobil.
Yes. It's on your phone.
Bara nåt i din mobil.
Just pull up something on your phone.
Det står i din mobil.
It's in your cell phone, stupid.
Det kan ligga en bomb i din mobil.
The killer could have put a bomb in your cell phone, gibbs.
Igor, spara det här talet i din mobil.
Igor, put these numbers into the phone.
Ja, med "find my friends" i din mobil.
Yeah, with your GPS on your phone.
Så varför finns han inte i din mobil?
Then how come i couldn't find him in your cellie?
Leverans: som voucher via epost eller som qr-kod i din mobil.
Delivery: as a voucher via email or as QR code in your mobilephone.
Om du vill komma åt en delad e-postmapp i din mobil kan du sätta upp ett imap-konto.
If you want to access a shared e-mail folder in your mobile, you can set up an IMAP account.
Ladda ner appen i din mobil(länk till iphone-appen, länk till android-appen).
Download the app in your phone(link to the iphone app, link to the android app).
Du i din mobil, bra jag i din mobil, inte bra.
You in your mobile- fine me in your mobile- not fine a problem.
Du har en inställning i din mobil som reglerar hur gamla mejl som ska synkas.
You have a setting in your phone that regulates how old emails to sync.
Spara skickat, utkast och raderat på servern när du skickar eller raderar meddelanden i din mobil sparas de inte på servern.
Save sent, drafts, and deleted on the server when sending or deleting messages in your mobile they are not saved on the mail server but on the phone.
Gå sedan in i dina kontoinställningar i din mobil och se till att google-kontot synkroniserar sin kalender med mobilen.
Then go into your account settings in your phone and make sure your google account synchronizes their calendar with cell phone.
Vänta inte tills det händer, ha den i din mobil ifall det händer.
Do not wait until it happens, have it in your mobile in case it happens.
Winnerheads app där du får videofeedback direkt från campen i din mobil eller padda ingår i camp avgiften.
Winnerhead app that provides video feedback in your phone or tablet is part of the camp fee.
Kontoinställningar för e-post för att lägga till din e-postadress i din mobil behöver du följande uppgifter.
Account settings for e-mail to add your e-mail address in your mobile you will need following information.
Det går inte att lägga upp fler konton i din mobil som synkar mot ett och samma konto i work2go.
You can not add more accounts in your phone that syncs to a single account in work2go.
Det går inte att lägga upp fler konton i din mobil som synkar mot ett och samma konto i work2go.
You can not add more accounts in your phone that syncs to a single account in work2go.

Resultat: 1079, Tid: 0.0951

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer