I GÅR KVÄLL PÅ ENGELSK

Översättning av i går kväll i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1541, Tid: 0.0543

Svenska-engelsk ordbok
last night yesterday evening last evening yeste

Exempel på att använda I Går Kväll i en mening och deras översättningar

Jag kom i går kväll och hon mådde inte bra då.
I arrived last night and she wasn't feeling well.
I går kväll skrev jag ett brev.
Yesterday evening i wrote a letter.

Creighton, vi hade inbrott i går kväll när vi var borta.
Oh, my God. Creighton we were robbed last night when we were away.
Vad jag skulle ha gjort i går kväll, ringa jonas.
What i should have done last night, calling jonas.
I går kväll värkte det inte alls.
Yesterday evening i had no pain at all.
Ni kanske minns vad jag sade i går kväll.
You may recall what i said last evening.
I går kväll bad jag a att lyssna på hennes radiomottagare.
Last evening, i asked a to tune in on her radio receiver.
I går kväll var den första mjukstarten, den officiella är nästa vecka.
Last night was the first soft opening-- official one next week.
I går kväll underkastade sig budgetkontrollutskottet ännu en ny bestämmelse.
Yesterday evening the committee on budgetary control had to comply with another new rule.
Ordföranden. - herr giansily, jag återgav bara det som jag själv såg i går kväll.
President. - mr giansily, i have only mentioned what i witnessed yesterday evening.
I går kväll hotade du mig.
Last evening you threatened me.
Den här kursen har känts bra. Jag mådde jättebra i går kväll.
This course has been really nice. I felt very good yesterday evening.
I går kväll hade vi tre fäder och deras söner här.
Last night we had three fathers and their sons here.
Ni grälade med honom i går kväll.
You had a row with him, yesterday evening. that right?
I går kväll försökte jag välkomna dig till min familj.
Last night i tried to welcome you into my family.
I går kväll diskuterade vi befolkning.
Yesterday evening we were discussing population.
I går kväll rymde murch från sjukhuset i cleveland.
Last night, murch escaped from the state hospital in cleveland.
I går kväll märkte jag att jag var lugnare än vanligt.
Yesterday evening i noticed i was more relaxed than usually.
I går kväll var den värsta kvällen i hela mitt liv.
Last night was the worse night in my entire life.
Jag såg henne i går kväll, när hon var i poolen.
I saw her yesterday evening, sitting by the pool.'.
En röd subaru var där i går kväll vid tiotiden.
You're not gonna believe what we found. A red subaru was there yesterday evening just after 10 pm.
Efter branden i går kväll är det inte helt förvånande.
After the fire last night, it's not entirely surprising.
Förmodligen var hon sjuk i går kväll och lämnade tidigt.
Supposedly, she was sick last night and left early.
I går kväll, i skymningen, tror jag.
Yesterday evening, at dusk, i thought.
Jag såg dem i går kväll så att du kan arbeta och nu-.
I watched them last night so you could work and now-.
Sent i går kväll mottog min personal i bryssel ett preliminärt svar.
Late yesterday evening my staff in brussels received a preliminary response.
Jag satt hemma i går kväll och lyssnade igenom första boken.
I sat at home last night and listened to the entire first book.
Till slut, i går kväll, fick vi ljud och bild igen.
Finally, yesterday evening, the picture and sound were restored.
Men i går kväll hade de inte ens träffat.
But last night they hadn't even met.
Tjuvarna vi stötte på i går kväll, vill skrämma oss.
The thieves we encountered last night wishing to scare us.

Resultat: 1541, Tid: 0.0543

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "i går kväll"


igår
inatt
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer