I HELA VÄRLDEN PÅ ENGELSK

Översättning av i hela världen i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2134, Tid: 0.0499

Exempel på att använda I Hela Världen i en mening och deras översättningar

Vad i hela världen gör du här?
What in the world are you doing here?
Om folk i hela världen blir gay, skulle det vara ett himmelrike.
If people in the whole world becomes gay, that would be heaven.
Vad i hela världen är det med dig?
What in the world is wrong with you?
Vad i hela världen menar du?
What on earth do you mean?

Vad i hela världen är bättre p.g.a. av mig?
What in the world is better because of me?
Av alla kvinnor i hela världen valde han dig.
Out of all the women in the whole world, he chose you.
Få överblick över säkerhetsrelevanta lagar, direktiv och standarder i hela världen.
Get an overview of the safety-relevant laws, directives and standards across the globe.
Du pratar om varje barn i hela världen på bara en natt?
You're talking about every child in the whole world... in one night.
Varför i hela världen skulle hon stjäla.
Why in the world would she steal.
Brutus, din gamla kuk... vad i hela världen gör du här?
Brutus, me old cock... what on earth are you doing here?
Varför i hela världen skulle vi lita på dig?
Why in the world would we trust you?
Du är den enda i hela världen som känner mig på riktigt.
You're the only person in the whole world who knows the real me.
Vad i hela världen skall sverige förmodas uppnå som frankrike inte kan?
What on earth is sweden supposed to achieve that france cannot?
Han tillade: "målsättningen är en ansvarsfull utveckling i hela världen".
He added:"The goal is responsible development across the globe.".
Konsumentsäkerhet– information om produktåterkallelser i hela världen på ett par klick.
Consumer safety – Check product recalls worldwide in a few Clicks!
Genom gsm-standarden har europa gjort mobiltelefonin attraktiv i hela världen.
Europe, through its GSM standard, made mobile telephony attractive across the globe.
Företagen på resultattavlan hade 48 miljoner anställda i hela världen 2013.
The scoreboard companies employed 48 million staff worldwide in 2013.
Vad i hela världen ska jag göra med dig?
What on earth am i going to do with you?
Stamcellsforskningen röner stort vetenskapligt intresse i hela världen.
There is strong scientific interest world-wide in stem cell research.
Och hur i hela världen vi spelade de gamla låtarna.
And how in the whole world we played those old songs.
Vad i hela världen ser de hos dig? vad i hela världen ser de hos dig?
What in the world do they see in you?
Samhället securitas spelar en aktiv roll i tusentals lokalsamhällen i hela världen.
Society securitas plays an active role in thousands of local communities across the globe.
Men hur i hela världen hittade ni gloria Rinaldi?
But how in the world did you come across gloria Rinaldi?
Gäller dygnet runt i hela världen villkor.
The insurance applies around the clock in the whole world.
Vad i hela världen pratar ni om?
What on earth are you talking about?
Rymdtekniken är en strategisk sektor som bygger på offentliga investeringar i hela världen.
Space is a strategic sector relying on public investment across the globe.
Du är den ende farbror jag har i hela världen.
I think that's sad. You're the only uncle i have in the whole world.
Vad i hela världen gör du?
What in the world are you doing?
Varför i hela världen skulle goda syster slå dig?
Why on earth would the good sister hit you?
Varför i hela världen kör du en Cheva?
Why in the world would you drive a Chevy?

Resultat: 2134, Tid: 0.0499

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"I hela världen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer