I HELA VÄRLDEN PÅ ENGELSK

Översättning av "i hela världen" i Engelsk

Resultat: 1062, Tid: 0.1086

in the world in the whole world on earth across the globe worldwide in world-wide in across the planet in the

Exempel på I Hela Världen i en mening

Vad i hela världen gör du här?
What in the world are you.
Om folk i hela världen blir gay, skulle det vara ett himmelrike.
If people in the whole world becomes gay, that woul.
Vad i hela världen är det med dig?
What in the world is wro.
Vad i hela världen menar du?
What on earth.
Vad i hela världen är bättre p.g.a. av mig?
What in the world is better be.
Av alla kvinnor i hela världen valde han dig.
Out of all the women in the whole world, h.
Få överblick över säkerhetsrelevanta lagar, direktiv och standarder i hela världen.
Get an overview of the safety-relevant laws, directives and standards acros.
Du pratar om varje barn i hela världen på bara en natt?
You're talking about every child in the whole world... i.
Varför i hela världen skulle hon stjäla.
Why in the world would.
Brutus, din gamla kuk... vad i hela världen gör du här?
Brutus, me old cock... what on earth are you.
Varför i hela världen skulle vi lita på dig?
Why in the world would w.
Du är den enda i hela världen som känner mig på riktigt.
You're the only person in the whole world who knows.
Vad i hela världen skall sverige förmodas uppnå som frankrike inte kan?
What on earth is sweden supposed to achieve that Fr.
Han tillade: "målsättningen är en ansvarsfull utveckling i hela världen".
He added:"The goal is responsible development across >.
Konsumentsäkerhet– information om produktåterkallelser i hela världen på ett par klick.
Consumer safety – Check product recalls worldwide in a.
Genom gsm-standarden har europa gjort mobiltelefonin attraktiv i hela världen.
Europe, through its GSM standard, made mobile telephony attractive acros.
Företagen på resultattavlan hade 48 miljoner anställda i hela världen 2013.
The scoreboard companies employed 48 million staff worldw.
Vad i hela världen ska jag göra med dig?
What on earth am i going to.
Stamcellsforskningen röner stort vetenskapligt intresse i hela världen.
There is strong scientific interest world-wide in stem ce.
Och hur i hela världen vi spelade de gamla låtarna.
And how in the whole world we played thos.
Vad i hela världen ser de hos dig? vad i hela världen ser de hos dig?
What in the world do they.
Samhället securitas spelar en aktiv roll i tusentals lokalsamhällen i hela världen.
Society securitas plays an active role in thousands of local communities acros.
Men hur i hela världen hittade ni gloria rinaldi?
But how in the world did you come across Glo.
Gäller dygnet runt i hela världen villkor.
The insurance applies around the clock in the >.
Vad i hela världen pratar ni om?
What on earth are you ta.
Rymdtekniken är en strategisk sektor som bygger på offentliga investeringar i hela världen.
Space is a strategic sector relying on public investment acros.
Du är den ende farbror jag har i hela världen.
You're the only uncle i have in the >.
Vad i hela världen gör du?
What in the world ar.
Varför i hela världen skulle goda syster slå dig?
Why on earth would the good Sis.
Varför i hela världen kör du en cheva?
Why in the world would you dr.

Resultat: 1062, Tid: 0.1086

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer