I MÅNGA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av I Många Fall i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2312, Tid: 0.1264

I många fall
in many cases (2049) in many instances (90) on many occasions (7) in many situations (6)

Exempel på att använda I Många Fall i en mening och deras översättningar

Men i många fall på bekostnad uppvägs av fördelarna.
Yet in many instances the expense is outweighed by the advantages.
I många fall har penningbelopp omvandlats till 2001 års motsvarande köpkraft.
In many instances, monetary amounts have been converted to their 2001 purchasing power equivalent.

In many situations

I många fall är felen en följd av alltför komplexa regler och förordningar.
In many situations the errors are a consequence of too complex rules and regulations.
Oumbärlig hjälp av Feng Shui i många fall.
Indispensable means of Feng Shui in many situations.

In many case

I många fall är nyttan till och med flera gånger större än kostnaden.
In many case the benefits are a large multiple of the costs.
I många fall utför kommissionens delegationer kontroller på plats.
In many case, the Commission delegations carry out monitoring on the spot.

Many cases

I många fall kommer EU:s stöd att behövas.
Union support will be required in many cases.
I många fall används tydligen samma lokaler.
Premises appear to have been shared in many cases.

And in many cases

I många fall kan det ta mycket längre tid än så.
And in many cases, it can take much longer than that.
I många fall gick schamanens ämbete i arv.
And in many cases the office of shaman became hereditary.
Andra meningar exempel
Men tyvärr kan det, i många fall, bli ett pågående problem.
But unfortunately in many cases it may be an ongoing problem.
I många fall finns uppsatserna tillgängliga i fulltext.
In many cases, the papers are available in full text.
Ja, i många fall.
Yes, in many cases.
Det finns skillnader som i många fall är akuta.
There are divergences, which are acute in many cases.
Ännu i många fall uppvägs bekostnad av fördelarna.
Yet in many instances the expense is outweighed by the advantages.
Marina historiska undersökningar kunde kanske i många fall bedrivas mer kostnadseffektivt.
Marine historical surveys could perhaps in many cases be run more cost-effectively.
I många fall har detta resulterat i miljöskador som saknar motstycke.
In many instances that has resulted in unprecedented environmental damage.
I många fall avviker grammatik och skiljetecken från varandra.
In many cases the grammar and punctuation deviate from one another.
I många fall är traditionella begränsande regler inom dessa sektorer konkurrensbegränsande.
In many instances traditional restrictive rules in these areas are serving to restrict competition.
I många fall, tumören kommer avlägsnas kirurgiskt.
In many cases, the tumor will be surgically removed.
I många fall öppnade de lokala vallokalerna sent och hade inga röstsedlar.
In many instances, local polling stations opened late and had no ballot forms.
I många fall kommer fullt medlemskap inte att vara en valmöjlighet.
In many cases full membership will not be an option.
Detta är ett faktum i många fall.
This happens in many instances.
I många fall kan kön antingen återställa eller förstöra en relation.
In many cases sex can either restore or destroy a relationship.
Fördjupningen och en negation förkroppsligar avbildar anknytas till acne i många fall.
Depression and a negative body image are linked to acne in many cases.
Det kommer dock i många fall att leda till spänningar.
It will however, in any case, often cause tensions.
I många fall kommer du att bo där med 1 eller 2 rumskamrater.
In lot of cases you will live there with 1 or 2 roommates.
I många fall hade jag framgång, i många andra blev det ett misslyckande.
In several cases I succeeded, in several others it was a failure.
I många fall har de visat sig effektiva.
They have proved effective in numerous cases.
I många fall behövs det emellertid ytterligare reformer.
However, further reforms are in many cases necessary.

Resultat: 2312, Tid: 0.1264

Ord för ord översättning


många
- many lot numerous number lot of people
fall
- cases event fall instances where

S Synonymer till "i många fall"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer