I RÄTT RIKTNING PÅ ENGELSK

Översättning av "i rätt riktning" i Engelsk

Resultat: 2296, Tid: 0.0481

in the right direction in the correct direction in the right way in the rig

Exempel på I Rätt Riktning i en mening

Detta är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.
That is a step in the right direction, but it is.
Kontrollera att strömtängerna är anslutna i rätt riktning.
Check that the current clamps are connected in the correc.
Orlandobetänkandet går i rätt riktning och jag stöder det.
The orlando report is taking us in the right direction, and i.
Ja...vi har gått i rätt riktning hela tiden.
Yes, we have been going in the right direction th.
Det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning.
And that's a change in th.
Se till att knivarna har monterats i rätt riktning.
Make sure the blades are fitted in the correc.
Reformerna går i rätt riktning och måste upprätthållas.
These reforms go in the right direction and must b.
Det handlar om att vi måste hjälpa till i rätt riktning.
And we need to be capable of knowing how to help in th.
Ett steg i rätt riktning.
That's a step in the rig.
Det var i rätt riktning, men det räckte helt enkelt inte till.
It was in the right direction, but simply.
Jag ber er- reagera och reagera i rätt riktning!
Please react, and please do so in th.
Ett steg i rätt riktning för tyskland.
Germany takes a step in the rig.
Utveckling i rätt riktning.
Progress in the rig.
Det var i rätt riktning.
That was in the righ.
Perforering i rätt riktning.
Perforation in the rig.
Jag leder dig i rätt riktning.
I will point you in the rig.
Kort sagt är shift2rail ett steg i rätt riktning.
In short, S2R is a step in the rig.
Paketet för cirkulär ekonomi är ett steg i rätt riktning.
The circular economy package is a step in the rig.
På nationell nivå: reformerna går i rätt riktning.
At national level: reforms are going in the rig.
Du är inte på väg i rätt riktning.
You're not going in the rig.
Du behövde en knuff i rätt riktning.
Guess you just needed a push in the rig.
Ett annat steg i rätt riktning.
Another step in the rig.
Är ett viktigt steg i rätt riktning.
Are an important step in the rig.
Nu måste vi börja gå i rätt riktning.
Now we gotta start stepping in the right >.
I detta avseende går kommissionens förslag helt klart i rätt riktning.
The Commission's proposals are certainly a step in the right direction in t.
Led oss bara i rätt riktning.
Just point us in >.
Strömmen drar oss i rätt riktning.
The current's pulling us in the direction.
Förhandlingarna går i rätt riktning och befinner sig i ett avgörande skede.
Negotiations are on the right track and have entered a dec.
Förhandlingarna går i rätt riktning.
Negotiations are on the >.
Endast att vara vänd i rätt riktning.
Just to be pointed in the right direction,>.

Resultat: 2296, Tid: 0.0481

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer