I RÄTT RIKTNING PÅ ENGELSK

Översättning av i rätt riktning i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2318, Tid: 0.0438

Exempel på att använda I Rätt Riktning i en mening och deras översättningar

Detta är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte.
That is a step in the right direction, but it is not enough.
Kontrollera 2.att strömtängerna är anslutna i rätt riktning.
Check that the current clamps are connected in the correct direction.
Orlandobetänkandet går i rätt riktning och jag stöder det.
The orlando report is taking us in the right direction, and i support it.
Ja...vi har gått i rätt riktning hela tiden.
Yes. Yes, we have been going in the right direction the whole time.

Det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning.
And that's a change in the right way.
Se till att knivarna har monterats i rätt riktning.
Make sure the blades are fitted in the correct direction.
Reformerna går i rätt riktning och måste upprätthållas.
These reforms go in the right direction and must be sustained.
Det handlar om att vi måste hjälpa till i rätt riktning.
And we need to be capable of knowing how to help in the right way.
Ett steg i rätt riktning.
That's a step in the right direction.
Det var i rätt riktning, men det räckte helt enkelt inte till.
It was in the right direction, but simply fell short.
Jag ber er- reagera och reagera i rätt riktning!
Please react, and please do so in the right way.
Ett steg i rätt riktning för tyskland.
Germany takes a step in the right direction.
Utveckling i rätt riktning.
Progress in the right direction.
Det var i rätt riktning.
That was in the right direction.
Perforering i rätt riktning.
Perforation in the right direction.
Jag leder dig i rätt riktning.
I will point you in the right direction.
Kort sagt är shift2rail ett steg i rätt riktning.
In short, S2R is a step in the right direction.
Paketet för cirkulär ekonomi är ett steg i rätt riktning.
The circular economy package is a step in the right direction.
På nationell nivå: reformerna går i rätt riktning.
At national level: reforms are going in the right direction.
Du är inte på väg i rätt riktning.
You're not going in the right direction.
Du behövde en knuff i rätt riktning.
Guess you just needed a push in the right direction.
Ett annat steg i rätt riktning.
Another step in the right direction.
Bestämmelserna i artikel 9.1 är ett viktigt steg i rätt riktning.
The provisions of Article 9.1 are an important step in the right direction.
Nu måste vi börja gå i rätt riktning.
Now we gotta start stepping in the right direction.
I detta avseende går kommissionens förslag helt klart i rätt riktning.
The Commission's proposals are certainly a step in the right direction in this respect.
Led oss bara i rätt riktning.
Just point us in a direction.
Strömmen drar oss i rätt riktning.
The current's pulling us in the direction we wanna go.
Förhandlingarna går i rätt riktning och befinner sig i ett avgörande skede.
Negotiations are on the right track and have entered a decisive stage.
Förhandlingarna går i rätt riktning.
Negotiations are on the right track.
Endast att vara vänd i rätt riktning.
Just to be pointed in the right direction, this thing.

Resultat: 2318, Tid: 0.0438

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

"I rätt riktning" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer