I SÅDANA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av "i sådana fall" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2194, Tid: 0.1041

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in such cases in that event in such circumstances in such instances in cases where in such situations in such case

Exempel på att använda "I Sådana Fall" i en mening och deras översättningar

Har personen i sådana fall verkligen räddats?
In such cases has the person indeed.
Det är inte alltid i sådana fall en läkare omedelbart till platsen.
It is not always in such cases, a doctor immediately.
I sådana fall skall förmånen anses utgöra skillnaden mellan dessa två belopp.
In that event the benefit shall be the difference between these.
I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar.
In such circumstances, the information shall be submitted with.
I sådana fall skall den berörda parten underrätta gemensamma kommittén.
In such cases the party concerned shall inform the Join.
I sådana fall ska förmånen anses utgöra skillnaden mellan dessa två belopp.
In that event the benefit shall be the difference between these.
I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att dessa produkter.
In such cases, member states shall ensure that tho.
I sådana fall ska inget beslut om återvändande utfärdas.
In that event no return decision shal.
Följ i sådana fall instruktionerna för analys av antikroppar.
In such instances, follow the instructions for antib.
I sådana fall bör rättsinnehavarnas rättigheter och legitima intressen vara skyddade.
In such circumstances, the rights and legitimate interests of rightholders should b.
Följ i sådana fall instruktionerna för analys av antikroppar.
In such instances, instructions for antibody testing should.
I sådana fall ska betalningen göras senast i juni 2010.
In such case, the payment shall be due i.
I sådana fall bör alla bidrag ändras.
In such cases, all contributions should.
I sådana fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och tillhandahålla.
In such circumstances the member state concerned shall immediately inform the commission.
I sådana fall skall den mottagande parten.
In such case, the rece.
I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna omedelbart underrätta kommissionen och tillhandahålla.
In such circumstances member states concerned shall immediately inform the commission.
I sådana fall kan även små kvantiteter påverka priset på marknaden.
In such cases small quantities can influence prices on.
I sådana fall förekommer ingen kvantitativ stimulus, endast en kvalitativ stimulus.
In such instances there is no quantitative excitation, only a qualitativ.
I sådana fall ska europaparlamentet och rådet omedelbart underrättas.
In such cases, the european parliament and the council shall be immediate.
I sådana fall skall observatören lämna fartyget vid dess återkomst.
In such case, the observer shall leave the vessel on.
I sådana fall gäller alla övriga villkor i spelreglerna för freelotto® gäller.
In such instances all other applicable provisions of the FreeLotto® game.
I sådana fall ska artikel 19 inte tillämpas.
In such cases, article 19 shal.
I sådana fall kan råvarorna finnas på marknaden och vara ekologiska.
In such case the raw materials may be available on the market in o.
I sådana fall ska laboratoriet vara oberoende och behörigt.
In such cases the laboratory shall be independent an.
I sådana fall ska förfarandet för förhandsgodkännande i artikel 10 tillämpas.
In such case, the prior approval procedure in article 10.
I sådana fall kan sjukdomar som diarré och influensa leda till döden.
In such cases diseases such as diarrhoea and influenza can le.
I sådana fall ska förfarandet i artikel 19 tillämpas.”.
In such case, the procedure in article 19 sh.
I sådana fall skall inte denna regel tillämpas.
In such cases, this regulation shal.
I sådana fall skall följande minimitidsfrister tillämpas:.
In such case the following minimum time limits.
I sådana fall ska artikel 41 tillämpas.
In such case, article 41.

Resultat: 2194, Tid: 0.1041

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "i sådana fall"


i en sådan situation
under sådana förhållanden
i sådana situationer
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer