I VÄRSTA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av i värsta fall i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2610, Tid: 0.0275

in the worst case (2489) in the worst cases (24) in the worst-case (15)

Exempel på att använda I Värsta Fall i en mening och deras översättningar

Jag tänker att i värsta fall blir det porr.
I think, that in the worst case it becomes porn.
Lyssna på mig, i värsta fall vinner vi allmänhetens stöd.
Listen to me, in the worst case scenario we would win the public support.
Och hon griper i värsta fall till självmord.
And in the worst cases it will resort to suicide.
Mellan länder i värsta fall i form av krig.
Between countries in the worst case in the form of war.

I värsta fall innebär de konkurs och förlust av jobb.
In the worst cases, they result in insolvencies and job losses.
I värsta fall kan detta leda till avslöjande av information.
In the worst case this might lead to information exposure.
I värsta fall har upphettningen orsakat betydande bränder.
In the worst cases, the heating has caused a significant fire.
I värsta fall kan ett par tusen fiskare förlora jobben.
In the worst case two or three thousand fishermen could lose their jobs.
I värsta fall blir det porr.
In the worst case it becomes porn.
I värsta fall tar jag ett piller och sluter ögonen.
In the worst case i take a pill and close my eyes.
I värsta fall kan ett förfalskat läkemedel döda användaren.
In the worst case, a counterfeit medicine can even kill its user.
I värsta fall kan du gå.
In the worst case, you can go.
I värsta fall kan materialet vara förkommet eller gallrat.
In the worst case, the material may be obliterated or abrasive.
Dålig kontroll kan i värsta fall leda till kontamination eller allergiska reaktioner.
In a worst-case scenario, inadequate control can lead to contamination or allergic reactions.
Men i värsta fall kan det vara norovirus.
However, in worst cases it might be norovirus.
I värsta fall går vi runt på managementverksamheten.
Worst case, we will have a nice management business to feed us.
I värsta fall kräver han fler ministerposter.
Worst case scenario, he will demand more ministries.
I värsta fall använder vi det som skydd.
Worst case, we use it as a shelter.
I värsta fall dör han utan att avslöja något.
Worst case, he will shit all over himself and die without revealing anything.
I värsta fall bryter du benen och hunden äter upp dig levande.
Worst case, you break your legs, and the dog eats you alive.
I värsta fall får jag synas hos oprah igen.
Worse case... i go on oprah again.
I värsta fall får vi en lång semester.
Worst-case, we have a long vacation.
I värsta fall kan vi gömma oss tills han går.
Worst case scenario, we hide out till he leaves.
I värsta fall hittar han oss och dödar oss.
Worst case scenario is he finds us and kills us.
I värsta fall kniper de dig och dödar dig.
Worst case scenario: they catch you and kill you.
I värsta fall är landets 50 miljoner invånare i fara.
Worst case scenario, 50 million people will be in danger.
I värsta fall så hade jag veckor kvar med sharon.
Worst case scenario, i thought i would have weeks with sharon.
I värsta fall är det ett gömställe ISIS.
Worst case, it's an ISIS safe house.
I värsta fall blir filmen en kalkon och folk glömmer den.
Worst case, the movie bombs and people forget all about it.
I värsta fall kan det omöjliggöra löpning för individen i fråga.
In extreme cases it can make running impossible for the individual in question.

Resultat: 2610, Tid: 0.0275

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "i värsta fall"


i sämsta fall

"I värsta fall" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer