I VISSA FALL PÅ ENGELSK

Översättning av "i vissa fall" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 4962, Tid: 0.5363

in some cases in some instances in certain circumstances cases where in some circumstances in some case i

Exempel på att använda "I Vissa Fall" i en mening och deras översättningar

De är mycket highand i vissa fall inte ens tillgänglig för ditt land.
They are very highand in some cases even not available for y.
Givetvis kan man i vissa fall kombinera de två metoderna.
Obviously, those two approaches may, in some instances,
I vissa fall kan din dos temomedac minskas eller behandlingen avslutas.
In some cases, your temomedac dose will be reduced or treatm.
I vissa fall kan den också vara döv och dum.
In some cases it can also be de.
Förrengöring kan i vissa fall ersätta grovrengöring.
Pre-cleaning in some instances may replace rou.
I vissa fall kan en intervju genomföras helt och hållet skriftligen.
In some circumstances a hearing may be conducted entirely through a writte.
I vissa fall ger direktivets handlingsmarginal upphov till skillnader.
In some case divergences arise within the margin of manoeuvre of t.
I vissa fall har det uppstått problem, särskilt med de tyska myndigheterna.
Problems have arisen in some cases, in particular with the german.
I vissa fall kan andra värderingstekniker användas.
In some circumstances, other valuation techniques.
Förslaget hänger samman med, och i vissa fall ändrar, befintliga direktiv.
The proposal relates to, and in some instances modifies, existing.
Plastikkirurgi i vissa fall.
Plastic surgery i.
I vissa fall kan dessa biprodukter endast användas till djurfoder.
In some instances, these by-products can be used only as.
I vissa fall kan det finnas andra uppskattningstekniker.
In some circumstances, other estimation techniques may b.
I vissa fall kan du få ett nytt pass.
In some cases you can get a n.
I vissa fall kan hypokalcemi vara livshotande.
In some instances the hypocalcaemia may be life-.
I vissa fall kan det vara klokt att minska förväntningarna eller arbetsbelastning.
In some cases it can be wise to reduce expectations.
Förstoppning i vissa fall.
Constipation i.
I vissa fall kan livshotande hypokalcemi uppträda se avsnitt 4.
In some instances, the hypocalcaemia may be life-threatenings.
Dermatologer i vissa fall.
Dermatologists i.
I vissa fall kan orsaken inte kan identifieras.
In some cases, the cause cannot be.
Betungande krav på offentliggörande i vissa fall.
Burdensome disclosure requirements i.
I vissa fall kan länder utnyttja kvoter enligt.
In some instances, countries can benefit from q.
I vissa fall kan dock en vertikal integrering öka den ekonomiska effektiviteten9.
In some instances, vertical integration can lead to higher economic.
Jämförbar med cellplast i vissa fall.
Comparable to foams i.
I vissa fall har länderna fått byta varor för olja.
In some instances, countries have been allowed to exchange go.
I vissa fall filen WBTRVDEF.
In some instances the f.
I vissa fall varade den lokala rodnaden upp till 7 dagar.
In some cases, local redness lasted.
Det leder till allvarliga olyckor och– i vissa fall– till dödsfall.
This results in serious accidents and – in some cases –.
I vissa fall, samtliga direktivets bestämmelser.
In certain cases, all the provisions of th.
De har i vissa fall visat att redogörelser från ögonvittnen har varit fullständigt opålitliga.
They have on occasion shown eye-witness accounts to be totally.

Resultat: 4962, Tid: 0.5363

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
SYNONYMER

S Synonymer till "i vissa fall"


i vissa situationer
under vissa omständigheter
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer