INNAN DU TAR PÅ ENGELSK

Översättning av innan du tar i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1155, Tid: 0.1381

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Innan Du Tar i en mening och deras översättningar

Vad du behöver veta innan du tar ADROVANCE ta inte ADROVANCE.
What you need to know before you take ADROVANCE do not take ADROVANCE.
Vad du behöver veta innan du tar enyglid ta inte enyglid.
What you need to know before you take enyglid do not take enyglid.
Innan du tar av däcket från bilen: markera var däcket satt.
Before removing the tyre from the car, mark where the tyre was attached.
Innan du tar några beslut, träffa mitt team.
Before you make any decision... meet my team.
Vad du behöver veta innan du tar fareston ta inte fareston.
What you need to know before you take fareston do not take fareston.
Vad du behöver veta innan du tar grepid ta inte grepid.
What you need to know before you take grepid do not take grepid.
Lokalisera presidenten och möt mig här innan du tar kontakt.
Locate the president, and meet back here before you make contact.
Vad du behöver veta innan du tar harvoni ta inte harvoni.
What you need to know before you take harvoni do not take harvoni.
Vad du behöver veta innan du tar neofordex ta inte neofordex.
What you need to know before you take neofordex do not take neofordex.
Vad du behöver veta innan du tar ongentys ta inte Ongentys:.
What you need to know before you take ongentys do not take Ongentys:.
Vad du behöver veta innan du tar RAVICTI ta inte RAVICTI:.
What you need to know before you take RAVICTI do not take RAVICTI:.
Vad du behöver veta innan du tar revatio ta inte Revatio:.
What you need to know before you take revatio do not take Revatio:.
Vad du behöver veta innan du tar sovaldi ta inte sovaldi.
What you need to know before you take sovaldi do not take sovaldi.
Vad du behöver veta innan du tar tasermity ta inte tasermity.
What you need to know before you take tasermity do not take Tasermity:.
Vad du behöver veta innan du tar tivicay ta inte Tivicay:.
What you need to know before you take tivicay Don't take Tivicay:.
Vad du behöver veta innan du tar uptravi ta inte uptravi.
What you need to know before you take uptravi do not take uptravi.
Vad du behöver veta innan du tar VANTAVO ta inte VANTAVO.
What you need to know before you take VANTAVO do not take VANTAVO.
Vad du behöver veta innan du tar xtandi ta inte Xtandi:.
What you need to know before you take xtandi do not take Xtandi:.
Vad du behöver veta innan du tar zebinix ta inte Zebinix:.
What you need to know before you take zebinix do not take Zebinix:.
Innan du tar imprida HCT.
Before you take imprida HCT.
Innan du tar mekinist i kombination med dabrafenib behöver din läkare veta:.
Before you take mekinist in combination with dabrafenib your doctor needs to know:.
Låt torka innan du tar på dig kläder.
Let dry before putting on cloths.
Graviditet rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Stoppa undan nävarna innan du tar död på oss allihop!
Put those fists away before you get us killed!
Tala med din läkare innan du tar den fjärde dosen.
Talk to your doctor before taking your fourth dose.
Ta bort papperet innan du tar på dem.
Don't forget to take out the paper before you put them on, okay?
Vad du behöver veta innan du tar bosulif ta inte bosulif.
What do you need to know before you take take bosulif do not take bosulif.
Om någon tar din bild innan du tar deras är du dödens.
If someone grabs your picture before you get theirs, you're dead.
Han går ingenstans, innan du tar din medicin.
He's not going anywhere until you take your medication.
Tvätta den innan du tar på den.
You might want to wash it before you put on.

Resultat: 1155, Tid: 0.1381

SYNONYMER

S Synonymer till "innan du tar"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer