INNEHÅLLER INFORMATION OM PÅ ENGELSK

Översättning av innehåller information om i Engelsk

Resultat: 841, Tid: 0.2314

Svenska-engelsk ordbok
contains the information about includes information on provides information about include information on including information on contain data on

Exempel på att använda Innehåller Information Om i en mening och deras översättningar

Konfigurationsfilen som innehåller information om dina lokalt installerade skrivare.
The configuration file that contains the information about your locally installed printers.
En viss vinnande mönster finns i nästan varje kasino. Den innehåller information om vilka belopp de betalar och frekvensen av dessa utbetalningar.
A certain winning pattern exists nearly in every casino. It contains the information about the amounts they pay and the frequencies of these pay-outs.

Rapporten innehåller information om följande:.
The report includes information on:.
Det finns en viss vinnande mönster i nästan varje kasino. Den innehåller information om vilka belopp de betalar och frekvensen av dessa utbetalningar.
There is a certain winning pattern nearly in every casino. It contains the information about the amounts they pay and the frequencies of these pay-outs.
Sidan innehåller information om vietnam resor.
This page provides information about vietnam resor.
Eurostats mikromaterialär konfidentiella material som innehåller information om enskilda statistikenheter.
Eurostat's microdata are confidential data that contain data on individual statistical units.
Inbäddad miniatyrbild: innehåller information om den inbäddade miniatyrbilden.
Embedded Thumbnail: contains information about the embedded thumbnail image.
De innehåller information om ditt besök på en webbplats.
These files contain information on your visit to the website.
Detta avsnitt innehåller information om hur du injicerar dig själv med ceplene.
This section contains information on how to give yourself an injection of ceplene.
Så DNA innehåller information om hur levande organismer byggs upp.
So, DNA contains information about how to make living organisms.
Detta avsnitt innehåller information om hur man injicerar LITAK.
This section contains information on how to give an injection of LITAK.
Området innehåller information om placeringen av derby owners club.
This area contains information relating to the locations of derby owners club.
Den innehåller information om rådets politik, möten, verksamhet och beslutsprocesser.
It contains information on its policies, meetings, activities and decisionmaking procedures.
Det innehåller information om ett främmande stjärnskepp.
It appears to contain information about an alien starship.
Den första filen innehåller information om kryptering och dekryptering av filer.
The first file contains information regarding the encryption and decryption of the files.
Detta avsnitt innehåller information om hur herceptin injiceras.
This section contains information on how to inject herceptin.
Detta avsnitt innehåller information om hur du använder din genuair-inhalator.
This section contains information on how to use your genuair inhaler.
Submission status: innehåller information om studenternas inlämning av testet.
Status of submissions: contains information about students' submission of the test.
Typ av objekt som innehåller information om förhållandena mellan andra objekt.
Type of feature containing information about the relationships between other features.
Process Info: innehåller information om anslutningen.
Process Info: contains information about the connection.
Den innehåller information om det femte genomförandeåret för ISPA.
It provides information on the fifth year of implementing ISPA.
Den innehåller information om det fjärde årets genomförande av ISPA.
It provides information on the fourth year of implementing ISPA.
Dessa sidor innehåller information om att använda debian på andra språk än engelska.
These pages contain information on using debian in non-english languages.
Detta dokument innehåller information om dina fönster och dörrar.
This publication will provide information about your purchased windows and doors.
Produktdatabladet innehåller information om produktens egenskaper och avsedd användning.
The PDS include information about the properties of the product and intended use.
Rapporten täcker 216 livsmiljötyper och innehåller information om 1 182 arter.
The report covers 216 types of habitats, and contains information about some 1182 species.
Denna sida innehåller information om tjänster för invandrare i s:t michel.
This page contains information on services for immigrants in mikkeli.
Det innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar.
It contains information about current topics and future changes.
Linux FAQ innehåller information om linux i allmänhet.
The linux FAQ contains information regarding linux in general.
De innehåller information om dagstidningar från år 1645 fram till idag.
They contain information about swedish newspapers from 1645 onwards.

Resultat: 841, Tid: 0.2314

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer