JAG ANTAR ATT DET PÅ ENGELSK

Översättning av jag antar att det i Engelsk

Resultat: 593, Tid: 0.0979

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Jag Antar Att Det i en mening och deras översättningar

Men jag antar att det bara var en dröm eller en hallucination.
But i guess it was just a dream or a hallucination.
Jag antar att det var adams idé.
I suppose it was Adam's idea.
Tja, jag antar att det var oundvikligt.
Well, i guess it was probably inevitable.
jag antar att det kan förändra liv, eller får folk att gå galet.
So i guess it can change lives, or make people go crazy.
jag antar att det inte kommer att chockera du om jag säger att.
So i assume it will not shock you if i say that.
Och jag antar att det var rättvist att fråga.
And i suppose it was fair to ask.
Jag antar att det inte kan hjälpas.
I guess it can't be helped.
Ja, jag antar att det är adekvat.
Yes, i suppose it is adequate.
jag antar att det inte gick bra?
So I'm guessing it didn't go well.
Jag menar, jag antar att det är deras blod. vem vet?
I mean, i assume it's theirs, who knows?
Eh, jag antar att det var pappa som fick bollen i rullning?
Uh, i assume it was daddy who got the ball rolling?
Ja jag antar att det är en sorts biografisk del.
Well, i imagine it's some kind of biographical piece.
Jag antar att det inte var menat, huh?
I guess it wasn't meant to be, huh?
Jag menar, jag antar att det kunde ha gått... bättre.
I mean, i suppose it could have gone... better.
jag antar att det gick bra?
So I'm guessing it went well?
Det är globalt, så jag antar att det är antennen.
It's global, so I'm guessing it's an antenna problem.
Tja, jag antar att det påminner mig lite av bio.
Well, i suppose it reminds me a little of the cinema.
Jag antar att det inte är bra.
I take it that's not good?
Du är en redaktör, jag antar att det är ganska roligt.
You're an editor, i imagine it's pretty good fun.
Jag antar att det är en skymf emot rakhine-bor och statlig suveränitet.
I assume it is an insult to rakhine locals and state sovereignty.
Jag antar att det är det rätta för henne just nu.
I guess it is the right thing for her right now.
Jag antar att det är du, mcclane.
I assume it's you, mcclane.
Jag antar att det inte går att bota.
And I'm guessing it's not curable.
Jag antar att det kunde vara möjligt.
I guess it is possible.
Nej, men jag antar att det har med smak att göra.
No, but I'm assuming it has something to do with taste.
Jag antar att det är svårt att varva ner.
I imagine it's hard to decompress.
Du ler, så jag antar att det inte är allvarligt.
Well, you are smiling, so i take it that means this is not serious.
Jag antar att det är lite udda.
I suppose it is a little odd.
Jag antar att det är samma sak med superskrafter.
I suspect it's the same for superpowers.
Jag antar att det är en form av revolution.
I suppose it is a... it is a species of revolution.

Resultat: 593, Tid: 0.0979

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer