JAG HAR LÄST PÅ ENGELSK

Översättning av jag har läst i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1543, Tid: 0.0572

Exempel på att använda Jag Har Läst i en mening och deras översättningar

Ja, jag har läst rubrikerna.
Yeah, i have read the headlines.
Ja, jag har läst rapporterna.
Yeah, i have read the reports.
Jag har läst boken som du lånade mig.
I was reading that book you lent me.
Jag har läst tidningen.
Yes, i have seen this paper.

Ja, jag har läst rapporten.
Yes, i have read the report.
Jag har läst om stan... och det låter fascinerande.
I was reading about it and it sounds fascinating.
Hon har berättat och jag har läst din journal.
She filled me in, and i have studied your file.
Jag har läst folkbokföringen.
I have read the public records.
Jag har läst om ditt arbete på din laptop.
I was reading about your lab work on the laptop.
Jag har läst hennes journal.
I have seen her file.
Jag har läst en massa grejer.
And i was reading a lot of stuff lately.
Jag vet bara det jag har läst i tidningarna.
I only know what i have seen in the papers.
Jag har läst en artikel om män.
So I'm reading this article in esquire.- and there's these guys... listen to me.
Jag har läst manuset.
I have read the script.
Jag har läst juridik.
I have studied law.
Jag har läst fallstudien, har du?
I have read the case files. have you?
Jag har läst det.
I have seen it.
Jag har läst om en ny kålsoppadiet.
Oh, i was reading about this new cabbage-soup diet.
Jag har läst nefertum-boken ord för ord, från början till slut.
I have studied the book of nefertum word for word, cover to cover.
Jag har läst din e-post.
I have seen your email.
Det är var dy kommer att hitta alla böckerna jag har läst.
That's where you will find all the books i was reading.
Jag har läst er akt, men ni kan ta det lugnt.
I have studied your dossier, sergeant.
Jag har läst paradasrapporten.
I have read your reports on the paradas.
Jag har läst brevet hundra gånger förut.
I have seen that letter a hundred times before.
Jag har läst historia.
I have read some history.
Jag har läst alla papper.
I have seen the paperwork.
Jag har läst beteendevetenskap.
I have read the behavioral sciences.
Samtycke till användningen av dina uppgifterdatenschutz** jag har läst integritetspolicyen.
Consent to the use of your data Datenschutz* * i have read the privacy policy.
Jag har läst aydindril-koden.
I have read the code of aydindril.
Jag har läst sammanfattningarna.
I have read your briefs.

Resultat: 1543, Tid: 0.0572

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Jag har läst" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer