JAG HOPPAS ATT PÅ ENGELSK

Översättning av jag hoppas att i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 7221, Tid: 0.0975

i hope that (7078) i trust that (111)

Exempel på att använda Jag Hoppas Att i en mening och deras översättningar

Jag hoppas att EU kan bygga en bro mellan parterna.
I hope that the EU can build a bridge between the parties.
Jag hoppas att det är den sista, fru theato.
I trust that it is the last one, mrs theato.
Jag hoppas att detta är ett missförstånd mellan mig och den svenska regeringen.
I hope that this is a misunderstanding between myself and the swedish government.
Jag hoppas att inget går galet den här gången.
I trust that nothing will go wrong this time.

Jag hoppas att du hittar samma.
I hope that you find the same.
Jag hoppas att kollegerna inte har några invändningar mot detta.
I trust that honourable members will have no objection.
Jag hoppas att de tar rätt beslut.
I hope that they will take the right decision.
Jag hoppas att du mår bra, taurus.
I trust that you are well, noble taurus.
Jag hoppas att detta direktiv inte är en av dem.
I hope that this directive is not one of them.
Jag hoppas att denna kommer att tas med i protokollet från detta sammanträde.
I trust that this will be included in the minutes of this session.
Jag hoppas att parlamentet kommer att stödja oss i detta.
I hope that parliament will support us in this.
Jag hoppas att denna diskriminering inte fortsätter.
I trust that this discrimination will not continue.
Jag hoppas att folk förstår att vi inte var oceanroddare.
I hope that people understand we weren't ocean rowers.
Jag hoppas att solidariteten inom europeiska unionen blir fortsatt stark.
I trust that solidarity within the european union will remain unimpaired.
Jag hoppas att man erkänner detta i jerusalem och i ramallah.
I hope that this is recognised in jerusalem and that it is recognised in ramallah.
Jag hoppas att 23 fredrik snart återvänder.
I hope that 23 fredrik will soon return.
Jag hoppas att kommissionens förslag blir djärvare.
I trust that the Commission's proposal will be more adventurous.
Jag hoppas att det kan förbättras i framtiden.
I hope that this can be improved in the future.
Jag hoppas att någonting sådant aldrig händer i europa.
I trust that something of this sort will never happen in europe.
Jag hoppas att detta inte är en rättvisande beräkning.
I hope that this is not an accurate calculation.
Jag hoppas att jag har besvarat frågorna på ett tillfredsställande sätt.
I trust that i have answered the questions satisfactorily.
Jag hoppas att kommissionen inte godtar dessa rekommendationer.
I hope that the commission will not accept these recommendations.
Jag hoppas att de israeliska myndigheterna inser betydelsen av denna utveckling.
I hope that the israeli authorities realise the importance of this development.
Jag hoppas att vi kommer tillbaka från ett framgångsrikt toppmöte.
I hope that we will come back from a successful summit.
Jag hoppas att vi fortfarande kan nå ett genombrott i rådet.
I hope that we can still reach a breakthrough in the council.
Jag hoppas att denna motsägelse kan övervinnas.
I hope that this contradiction can be overcome.
Jag hoppas att du en dag kan förlåta mig.
I HOPE THAT ONE DAY MAY FORGIVE ME".
Jag sa det a-at-att jag hoppas att hon säger.
I said th-th-that i hoped that she would say.
Och jag märker att jag hoppas att näste man inte ska kliva in.
And i find myself hoping that the next man won't come in.
Men jag hoppas att tara knowles kanske kan kasta lite ljus.
But i am hoping that tara knowles might be able to shed some light.

Resultat: 7221, Tid: 0.0975

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "jag hoppas att"


"Jag hoppas att" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer