JAG KOMMER INTE PÅ ENGELSK

Översättning av "jag kommer inte" i Engelsk

Resultat: 1978, Tid: 0.145

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
i will not I'm not gonna I'm not going I'm not coming i can't i don't come i will never I'm not getting i don't get i wouldn't I'm never coming I'm never gonna

Exempel på att använda "Jag Kommer Inte" i en mening och deras översättningar

Jag kan inte acceptera det och jag kommer inte att rösta för det.
I cannot accept it and i will not.
Whitney frost handlade överilat, och jag kommer inte göra samma misstag.
Whitney frost acted rashly, and i will not make the s.
Och jag kommer inte att sova förrän vi gör det.
And I'm not gonna sleep.
Men jag kommer inte ge order... inte föränn vi vet mer om terroristerna.
But i will not attack... until we know more about the.
Jag dricker mänskligt blod och jag kommer inte att sluta.
I drink human blood, and I'm not >.
Hon sa: "nej, jag kommer inte att dö.
She said,"No, I'm not go.
Jag kommer inte döda henne.
I'm not gon.
Men, jag kommer inte ner ensam.
But, I'm not goin.
Jag kommer inte att arbeta med henne.
I will not wo.
Jag kommer inte hem.
I'm not >.
Jag kommer inte kollapsa igen.
I'm not gonna co.
Jag kommer inte hjälpa dig.
I'm not going.
Men jag kommer inte att dö idag.
But i will not be.
Men jag kommer inte dit.
But I'm not c.
Fast jag kommer inte ihåg hur jag kom hit.
Although i can't recall how.
Och jag kommer inte tillbaka.
And I'm not >.
Men jag kommer inte hit så ofta.
But i don't come here.
Jag kommer inte att ha den kvinnan namn nämnde i min närvaro.
I will not have that woman's name mentioned in.
Jag kommer inte att tänka på nån.
I can't think.
Jag kommer inte hjälpa dig.
I'm not gon.
Vi kan förlora kelly och jag kommer inte låta det hända.
We could lose kelly and I'm not going to let.
Nej, jag kommer inte hem till jul.
No, I'm not coming home fo.
Jag kommer inte hit på befallning.
I don't come wh.
Jag kommer inte på hans namn just nu.
I can't think of his na.
Kom ihåg, jag kommer inte vara långt borta.
Remember, i will never be that far away,
Men jag kommer inte förlora dig.
But I'm not going.
Jag kommer inte hitta abu ahmed från d.
I'm not gonna find abu.
Jag kommer inte att försöka kyssa dig igen.
I will not try to kis.
Jag kommer inte på någonting.
I can't think.
Jag kommer inte att dö.
I'm not g.

Resultat: 1978, Tid: 0.145

SE ÄVEN
Se även
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
Ord för ord översättning
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer