JAG SKULLE VILJA PÅ ENGELSK

Översättning av "jag skulle vilja" i Engelsk

Resultat: 13365, Tid: 0.09

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
i would like i should like i want i wish i wanted I would like I should like I should like i wished I would like

Exempel på att använda "Jag Skulle Vilja" i en mening och deras översättningar

( FR) herr talman! jag skulle vilja säga två saker.
(FR) mr president, i would like to say.
Jag skulle vilja vara det, men det är jag inte.
I would like to be,
Herr talman! jag skulle vilja börja med tre allmänna kommentarer.
Mr president, i should like to start with three gener.
Jag skulle vilja kyssa dig.
I want.
Jag skulle vilja att du spenderade mer tid med diana.
I would like you to spend more time.
Jag skulle vilja hyra rummet igen före lunch.
I should like to rent the room again b.
Reding, jag skulle vilja veta om ni godtar schulz förslag.
Mrs reding, i wish to know whether you accept mr schulz.
( EN) jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hennes svar.
I want to thank the commissioner for h.
Jag skulle vilja se att hamas ändrar sig och erkänner israel.
I would like to see hamas change and recog.
Jag skulle vilja betala i grönsaker.
I should like to pay in.
Jag skulle vilja att du träffade william... och marcus.
I would like you to meet william,
Jag skulle vilja tacka minister haarder för att han är här.
I should like to thank minister haarder for.
Där är något som jag skulle vilja visa dig.
There's something i wanted.
Herr talman! jag skulle vilja börja med tjänstedirektivet.
Mr president, i wish to begin with the Service.
Jag skulle vilja att kommissionen erkände att detta är en nödvändig social tjänst.
I want the commission to recognise that this is a necessary soc.
Jag skulle vilja tala om det nuvarande läget för lissabonprocessen.
I would like to speak about the present state of the Lis.
Yule mae, det är en sak jag skulle vilja prata med dig om.
Yule mae, i wanted to talk to you abou.
Jag skulle vilja veta vilken regel jag inte respekterar.
I should like to know which rule i do.
Jag skulle vilja köpa herr farnums hotell.
I would like to buy mr Far.
Jag skulle vilja ha ett ord med dig.
I want to have a wo.
Herr ordförande, jag skulle vilja framföra samma sak som rothe.
Mr president, i wish to say the same a.
Jag skulle vilja rikta er uppmärksamhet mot flera punkter.
I would like to draw your attention to se.
Herr talman, herr maystadt! jag skulle vilja framhålla en punkt.
Mr president, mr maystadt, i wanted to stres.
Jag skulle vilja dela denna vinna med bethany hamilton.
I would like to share this win with Betha.
Jag skulle vilja framföra två oavhängiga argument i den här debatten.
I want to make two substantive arguments in.
Jag skulle vilja tacka lennart sacrédeus för hans kommentarer.
I should like to thank mr sacrédeus for.
Jag skulle vilja gratulera mathieu grosch till att ha motstått denna frestelse.
I should like to congratulate mr grosch on having resisted this.
Jag skulle vilja ställa två frågor till kommissionären.
I wish to put two questions to the C.
Jag skulle vilja tacka luisa morgantini.
I should like to thank Mr.
Fru ordförande! jag skulle vilja ställa ännu en fråga till kommissionären.
Madam president, i wanted to ask the commissioner anoth.

Resultat: 13365, Tid: 0.09

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer