KAN JAG FÅ PÅ ENGELSK

Översättning av kan jag få i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3488, Tid: 0.0674

Exempel på att använda Kan Jag Få i en mening och deras översättningar

Kan jag få en hund, Manny?
Can i have a dog, Manny?
Manolo, kan jag få fjärrkontrollen?
Manolo, can i get the remote?
Alisa kan jag få min länk, snälla?
Alisa can i have my link, please?
Kan jag få en shirley Temple?
Can i get a shirley Temple?

Mr jane, kan jag få prata med dig?
Whoo. - Mr. Jane, may i have a word with you?
Hörni, kan jag få fem minuter?
Guys, can i have five minutes?
Kan jag få denna dans?
May i have this dance?
God eftermiddag, madam, kan jag få se dina papper, tack.
Good afternoon, madam, may i see your id please.
Hej, kan jag få en biljett till wolves och två knappar.
Hi, can i have one ticket for the wolves and two buttons?

Joe, kan jag få morfinet?
Joe, can i get that morphine?
Hur kan jag få& kmail; att leta efter nya meddelanden vid start?
How can i make & kmail; check for new messages at startup?
Clark, kan jag få prata med dig?- Ensam?
Clark, can i have a word with you?
Och kan jag få nycklarna till vinskåpet, frun?
And may i have the keys to the wine closet, madam?
kan jag få denna biljett?
So, can i get that ticket?
Kan jag få prata med flickan?
May i talk with the girl?
Kan jag få en SM58 och en MIDI MKII?
Can i get an SM58 and a MIDI MkII?
Kan jag få se er högra underarm?
May i see your right forearm?
Mina damer och herrar, kan jag få er uppmärksamhet?
Ladies and gentlemen, may i have your attention, please?
Kan jag få min beställning?
Can i have what i ordered?
Varför kan jag få alla att se det utom Phil?
Why can i make it clear to everybody but Phil?
Kan jag få hyperdrift?
Can you give me hyperdrive?
Kan jag få lösenordet till datorn nu?
Can i have the computer password now?
Som en ny förälder, kan jag få denna dans?
As a new parent, may i have this dance?
Mr roosevelt, kan jag få prata med dig?
Mr. roosevelt, may i speak with you?
Kan jag få två al pastor?
Let me get two el pastor.
Kan jag få lite vatten, Jeff?
Hey, Jeff. Can you give me some water? take a picture.
Hur kan jag få tillbaka fem år?
Can i get five years back?
Hur kan jag få dig att förstå?
Samarra, how can i make you understand?
Kan jag få tillbaka pennan?
Can i get that pen back?
Kan jag få prata med teal'c ensam?
May i speak with teal'c alone?

Resultat: 3488, Tid: 0.0674

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "kan jag få"


låt mig fatta
låt mig skaffa
får jag ha
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer