KOMMER ATT ÄGA RUM PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att äga rum i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1596, Tid: 0.6217

Exempel på att använda Kommer Att Äga Rum i en mening och deras översättningar

En viktig konferens kommer att äga rum i belgien i oktober 2012.
A key conference will take place in belgium in october 2012.
Valet kommer att äga rum på onsdag kl. 11.30.(').
The election will be held on wednesday, at 11.30 a.m.
Förhandlingarna kommer att äga rum i prag den 22 till 26 november 2004.
Negotiations will take place in prague from 22 to 26 november 2004.
Omlastningshamnen eller det område där verksamheten kommer att äga rum.
The transhipment port or area where the operation will occur;

Dessa sammanträden kommer att äga rum i bryssel.
These meetings will be held in brussels.
Nästa forum kommer att äga rum i vilnius den 30 september–1 oktober.
The next forum will take place in vilnius on 30 september-1 october.
En sådan översyn kommer att äga rum under våren och sommaren 2003.
Such reviews would take place in spring and summer 2003.
Jag tror att ratificeringen kommer att äga rum i november.
I believe that ratification will take place in november.
MEDPARTENARIAT jordanien kommer att äga rum i amman 13 och 14 juli 1997.
MEDPARTENARIAT jordanie will be held in amman on 13-14 july 1997.
Nästa års turnering kommer att äga rum 16– 19 juni 2012.
Next years tournament will be held 16 – 19 of june 2012.
Det kommer att äga rum från 18 till 19 juli 2015,
It will take place from 18 to the 19 july 2015,
De ungas konvent kommer att äga rum den 9–12 juli.
The youth convention would be held from 9 to 12 july.
Omröstningen kommer att äga rum den 27 oktober kl. 11.30.
The vote will be held on 27 october 2005 at 11.30 a.m.
Det kommande toppmötet kommer att äga rum 17-20 juli 2019 i london, storbritannien.
The upcoming summit will take place 17-20 july 2019 in london.
En lokal steampunkträff på sveriges järnvägsmuseum, där steampunkfestivalen kommer att äga rum.
A local steampunk gathering at the railway museum where the steampunkfestival will take place.
En utfrågning om betänkandet kommer att äga rum den 26 januari 2006.
A hearing on this report will be held on 26 january 2006.
Omröstningen kommer att äga rum under sammanträdesperioden första veckan i maj.
The vote will take place during the part-session in the first week of may.
Nästa konferens kommer att äga rum i spanien 2010.
The next conference will be held in spain in 2010.
Leverans och implementation kommer att äga rum under det fjärde kvartalet 2018.
Delivery and implementation will take place during the fourth quarter 2018.
Nästa g20-finansmöte kommer att äga rum i washington den 19–20 april.
The next G-20 finance meeting will be held in washington on 19 and 20 april.
De förberedande åtgärderna kommer att äga rum under 2005 och 2006.
The preparatory actions will take place in 2005 and 2006.
Det andra bilaterala samrådet kommer att äga rum i korea 2006.
The second bilateral consultation meeting will be held in korea in 2006.
Kampen kommer att äga rum på cisternen.
Yeah, fight's gonna takes place on the cistern.
Följande arrangemang kommer att äga rum de närmaste månaderna:.
The following events will take place in the coming months:.
Tillträde kommer att äga rum under första kvartalet 2015.
Closing is expected to take place during the first quarter of 2015.
Den första översynen kommer att äga rum 2009.
The first assessment will take place in 2009.
Lokala val kommer att äga rum i turkiet nästa år.
Local elections will be taking place in turkey next year.
Konferensen kommer att äga rum i bryssel i början av april, nästa månad.
That will take place in brussels in early april, next month.
Sekretariatet informerade presidiet om att plenarsessionen kommer att äga rum i charlemagne-byggnaden.
The secretariat announced that the session would be held in the charlemagne building.
Dealey Plaza. Det är här mordet kommer att äga rum.
This is where the assassination's going to take place.

Resultat: 1596, Tid: 0.6217

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Kommer att äga rum" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer