KOMMER ATT KUNNA PÅ ENGELSK

Översättning av kommer att kunna i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2018, Tid: 0.0718

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Kommer Att Kunna i en mening och deras översättningar

Den här guiden hjälper dig att skapa en projektmall för KDE 4 . Du kommer att kunna börja utveckla ditt eget KDE 4 projekt från mallen.
This wizard will help you generate a KDE 4 project template.
Konsumenterna kommer att kunna fatta bättre och mer informerade beslut.
This will enable consumers to make better and more informed choices.
Användarna kommer att kunna publicera bilder direkt till alla sociala nätverk.
Users will be able to publish photos directly to all social networks.
Jag hoppas att vi kommer att kunna utnyttja dessa tekniska landvinningar.
I hope we shall be able to make use of those technologies.
Vinnare av denna satellit kommer att kunna välja mellan alla fem händelser.
Winners of this satellite will be able to choose from all five events.
Carla. Vi kommer att kunna betala tillbaka snart, frank.
Oh, we're gonna be able to pay you back soon, frank.
Köpare kommer att kunna sälja obegränsade kopior ofthis produkt.
Purchasers will be able to sell unlimited copies ofthis product.
Hon bara kommer att kunna få tag i det igen och igen.
She's just gonna be able to get it again and again.
Du kommer att kunna simma själv.
You're gonna be able to do it all by yourself.
Användarna kommer att kunna se inte bara priset utan också med recensioner.
Users will be able to see not only the price but also with reviews.
Du kommer att kunna se övningsfrågor på både engelska och spanska.
You will be able to see the practice questions in both english and spanish.
Och du kommer att kunna göra vad du vill.
And you are gonna be able to do whatever you want.
Det kommer att kunna antas formellt när parlamentet har avgivit sitt yttrande.
Formal adoption will be possible when parliament has delivered its opinion.
Det finns bilder där han inte kommer att kunna förklara.
There are pictures in there that he's not gonna be able to explain.
Är du säker på att du kommer att kunna skjuta rakt?
Are you sure you're gonna be able to shoot straight?
Så vi kommer att kunna få barn?
So we're gonna be able to have a baby?
Du kommer att kunna leva, julia.
You would be able to live, julia.
Grupperna kommer att kunna sammanträda den 30 maj från kl. 09.00.
The groups would be able to meet on wednesday, 30 may from 9 a.
Men vet ni vad hon aldrig kommer att kunna se?
But do you know what she's never gonna be able to see?
Walter tror att han kommer att kunna återuppliva jones snart.
Walter thinks he's gonna be able to revive jones soon.
Jag kommer att kunna ta mer betalt.
I'm gonna be able to charge more money.
Tom, tror du han kommer att kunna springa på söndag?
Tom, do you think he's gonna be able to play on Sunday?
Du kommer att kunna alla namn, hela scenariot.
You're gonna know the names, the whole scenario.
Jag kommer att kunna resa till paris och se staden på riktigt.
I'm going to be able to come to paris and actually see paris.
Vi kommer att kunna se den.
We're going to be able to see it.
Jag förstår att även kommissionen kommer att kunna godkänna de framlagda ändringsförslagen.
I appreciate the Commission's also being able to accept the amendments tabled.
Ja, vi kommer att kunna ta flodvägen.
Yes, we were able to get on the river.
Men ingen kommer att kunna räkna ut det.
But no one is going to be able to figure it out.
Du kanske aldrig kommer att kunna förlåta mig.
And you may never be able to forgive me.
Man kommer att kunna läsa böcker. 4.
One was able to read books. 4.

Resultat: 2018, Tid: 0.0718

TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer