MÅSTE DU TA REDA PÅ PÅ ENGELSK

Översättning av måste du ta reda på i Engelsk

Resultat: 2355, Tid: 0.0817

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Måste Du Ta Reda På i en mening och deras översättningar

Det måste du ta reda på.
Well that's what you have to figure out.
Först måste du ta reda på dig, då kanske vincent.
First, you had to figure out you, then maybe vincent.
Det måste du ta reda på själv.
It's something you need to figure out for yourself.
Om jag träffas, måste du ta reda på varifrån det kom.
Only me. If I'm hit, you need to figure out where it came from.
Det måste du ta reda på.
Här måste du ta reda på de dolda alfabet från den givna bilden.
Here you have to find out the hidden alphabets from the given picture.
Innan du kan öppna en BOK fil, måste du ta reda på vilken slags fil BOK filändelsen refererar till.
Before you can open a BOK file, you will need to figure out what kind of file the BOK file extension refers to.
Janis, innan du skickar blommor måste du ta reda på vart cip-modulen användes.
Janis, before you start sending flowers, you need to find out where that cip device was being used.
Innan du kan öppna en DOL fil, måste du ta reda på vilken slags fil DOL filändelsen refererar till.
Before you can open a DOL file, you will need to figure out what kind of file the DOL file extension refers to.
Och om du verkligen vill spela på lördag måste du ta reda på vad det var.
And if you really want to play in the game on saturday, you need to find out what it was.
Innan du kan öppna en FAZ fil, måste du ta reda på vilken slags fil FAZ filändelsen refererar till.
Before you can open a FAZ file, you will need to figure out what kind of file the FAZ file extension refers to.
Innan du kan öppna en GAF fil, måste du ta reda på vilken slags fil GAF filändelsen refererar till.
Before you can open a GAF file, you will need to figure out what kind of file the GAF file extension refers to.
Innan du kan öppna en HAK fil, måste du ta reda på vilken slags fil HAK filändelsen refererar till.
Before you can open a HAK file, you will need to figure out what kind of file the HAK file extension refers to.
Innan du kan öppna en HUS fil, måste du ta reda på vilken slags fil HUS filändelsen refererar till.
Before you can open a HUS file, you will need to figure out what kind of file the HUS file extension refers to.
Innan du kan öppna en MED fil, måste du ta reda på vilken slags fil MED filändelsen refererar till.
Before you can open a MED file, you will need to figure out what kind of file the MED file extension refers to.
Innan du kan öppna en UPP fil, måste du ta reda på vilken slags fil UPP filändelsen refererar till.
Before you can open a UPP file, you will need to figure out what kind of file the UPP file extension refers to.
Innan du kan öppna en TAL fil, måste du ta reda på vilken slags fil TAL filändelsen refererar till.
Before you can open a TAL file, you will need to figure out what kind of file the TAL file extension refers to.
Innan du kan öppna en VAL fil, måste du ta reda på vilken slags fil VAL filändelsen refererar till.
Before you can open a VAL file, you will need to figure out what kind of file the VAL file extension refers to.
Innan du kan öppna en MAN fil, måste du ta reda på vilken slags fil MAN filändelsen refererar till.
Before you can open a BXI file, you will need to figure out what kind of file the BXI file extension refers to.
Innan du kan öppna en E_E fil, måste du ta reda på vilken slags fil E_E filändelsen refererar till.
Before you can open a E_E file, you will need to figure out what kind of file the E_E file extension refers to.
Innan du kan öppna en EDG fil, måste du ta reda på vilken slags fil EDG filändelsen refererar till.
Before you can open a EDG file, you will need to figure out what kind of file the EDG file extension refers to.
Innan du kan öppna en DANCE fil, måste du ta reda på vilken slags fil DANCE filändelsen refererar till.
Before you can open a R1A file, you will need to figure out what kind of file the R1A file extension refers to.
Innan du kan öppna en ALD fil, måste du ta reda på vilken slags fil ALD filändelsen refererar till.
Before you can open a ALD file, you will need to figure out what kind of file the ALD file extension refers to.
Innan du kan öppna en GAMES fil, måste du ta reda på vilken slags fil GAMES filändelsen refererar till.
Before you can open a WSAVE file, you will need to figure out what kind of file the WSAVE file extension refers to.
Innan du kan öppna en ABF fil, måste du ta reda på vilken slags fil ABF filändelsen refererar till.
Before you can open a BUFR file, you will need to figure out what kind of file the BUFR file extension refers to.
Innan du kan öppna en ALF fil, måste du ta reda på vilken slags fil ALF filändelsen refererar till.
Before you can open a FWK file, you will need to figure out what kind of file the FWK file extension refers to.
Innan du kan öppna en CAS fil, måste du ta reda på vilken slags fil CAS filändelsen refererar till.
Before you can open a QSG file, you will need to figure out what kind of file the QSG file extension refers to.
Innan du kan öppna en SKL fil, måste du ta reda på vilken slags fil SKL filändelsen refererar till.
Before you can open a XMO file, you will need to figure out what kind of file the XMO file extension refers to.
Lizzy, om du vill hitta bröderna pavlovich måste du ta reda på var de varit.
Lizzy, if you wanna find where the pavlovich brothers are you need to find out where they have been.
För då måste du ta reda på vad som är äkta och vad som inte är det.
Cause that means you gotta figure out what's real and what's not.

Resultat: 2355, Tid: 0.0817

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer