MÅSTE HA VARIT PÅ ENGELSK

Översättning av måste ha varit i Engelsk

Resultat: 1797, Tid: 0.2373

Svenska-engelsk ordbok
must have been had to have been has to have been

Exempel på att använda Måste Ha Varit i en mening och deras översättningar

Tänk på hur det måste ha varit på den tiden.
Think of what it must have been like back then.
Jag listade ut att hon måste ha varit din dotter.
I just figured she had to have been your daughter.

Den iranska måste ha varit arbeta med FBI.
The iranian must have been working with the FBI.
Det måste ha varit nån annan.
It had to have been someone else.
Jag måste ha varit med i en olycka eller nånting.
I must have been in an accident or something. I.
Det måste ha varit kontakt före attentaten.
There has to have been contact before the attacks.
Du måste ha varit en av de första kvinnliga ordföranden?
You had to have been one of the first women presidents, right?
Det måste ha varit konstigt för dig.
That has to have been strange for you.
Du måste ha varit en pojkscout.
You must have been a boy scout.
Det måste ha varit djävulens verk.
It has to have been the devil's work.
Det måste ha varit blixten.
It must have been the lightning.
Det måste ha varit derek och nån annan släkting.
It had to have been derek and some other relative.
Frestelsen måste ha varit överväldigande.
Temptation must have been overwhelming.
Det måste ha varit sista numret.
It had to have been the last number.
Det måste ha varit färddatorn.
It had to have been the flight computer.
Du måste ha varit väldigt hungrig eller rädd.
You must have been very hungry or very scared.
Han måste ha varit inblandad i monroes kidnappning.
He had to have been in on Monroe's kidnapping.
Läkaren sade att han måste ha varit i säng i flera dagar.
The doctor said he must have been in bed for days.
Att se jacob måste ha varit för mycket för henne.
Seeing jacob must have been too much for her.
Jag måste ha varit i en källare.
I had to have been in a basement.
Tja, du måste ha varit med någon.
Well, you must have been with someone.
Det måste ha varit tusentals timmar film.
But there had to have been thousands of hours of footage.
Det måste ha varit i kycklingen.
It must have been in the chicken.
Det måste ha varit en kombination av de här sakerna.
It had to have been a combination of these things.
Jag gissar att det måste ha varit anfallet på P4A-771.
Now, i figure it had to have been the attack on P4A- 771.
Det måste ha varit en samordnad attack.
It must have been a coordinated attack.
Den utrustningen måste ha varit inte bara vanlig elektronik utan mikro-kretsar.
That stuff had to have been not only solid-state circuitry but micro-circuitry.
Jag måste ha varit ute när du ringde.
I must have been out when you called.
Det måste ha varit en kall natt.
It must have been a cold night.
Du måste ha varit där för att förstå vad jag menar.
You had to have been there to know what i mean.

Resultat: 1797, Tid: 0.2373

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer