MEN LÅT OSS PÅ ENGELSK

Översättning av men låt oss i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1757, Tid: 0.0279

but let's (1179) but let us (476) but we (9) however , we (6)

Exempel på att använda Men Låt Oss i en mening och deras översättningar

Men låt oss återknyta till några lärdomar från detta.
But let's recap some lessons from this.
Han gillade declan också, men låt oss inte klandra honom.
He spoke highly of declan too, but we won't hold that against him.
Men låt oss vara tydliga med vad sökning inte kan göra.
But let's be clear on what search can't do.
Men låt oss invänta bankerna.
However, we are waiting on the banks.

Men låt oss inte slösa liv!
But let's not waste lives!
Men låt oss inte tro att college har överlevt sig själv.
But we do not believe that the university exceeded its usefulness.
Men låt oss inte bli hysteriska eller sprida panik i onödan.
However, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
Låt oss vara beslutsamma, men låt oss också respektera subsidiariteten.
Let us be decisive, but let us also respect subsidiarity.
Men låt oss börja med skatter.
But let's start with taxes.
Men låt oss hålla priset nere.
All right. But let's keep the price down.
Men låt oss bara säga.
But, let's just say.
Men låt oss vara ärliga och sätta saker och ting i perspektiv.
But let us be honest and put things into perspective.
Men låt oss fortsätta dramat ombord kl. 01.05.
But let's continue the drama on board after 01.
Det är ett problem i sig– men låt oss börja från början.
There is a problem in itself – but let's start from the beginning.
Men låt oss inte glömma att alla regeringar undertecknade fördraget.
But let us not forget that all the governments signed the treaty.
Men låt oss inte lämna marina utanför det här.
But let's not leave marina out of this.
Men låt oss komma ihåg: tillsammans har vi makt.
But let us remember: together, we have a superpower.
Men låt oss också vara tydliga.
But let us be also clear.
Men låt oss använda en tallinje för de här additions talen här uppe.
But let's use a number line for these addition problems up here.
Men låt oss också vara realistiska.
But let us also be realistic.
Men låt oss återvända till den engelske gutjkoviten.
But let us return to the english guchkovite.
Men låt oss använda den.
But let's use it.
Men låt oss spela schysst.
Uh, but Let's keep it clean, all right?
Men låt oss inse det, så gör mannens spel.
But, let's face it, so does the man's playing.
Men låt oss göra det... snabbt.
But, let's do it... fast.
Men låt oss se klart på saken.
Though let's face facts.
Gör vad ni vill, men låt oss behålla sovjetaffärerna.
Do what you like, but give us soviet business.”.
Men låt oss ta en titt på fakta en stund.
But let's just take a look at the facts here for a second.
Men låt oss ta en närmare titt på dessa mirakulösa mottagare.
Now let's take a look at these miraculous receivers up close.
Men låt oss ta itu med de ekonomiska aspekterna!
Well, let us deal with the financial considerations.

Resultat: 1757, Tid: 0.0279

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "men låt oss"


"Men låt oss" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer