NAMN PÅ DENNA PÅ ENGELSK

Översättning av namn på denna i Engelsk

Resultat: 1348, Tid: 0.1891

Svenska-engelsk ordbok
name of this

Exempel på att använda Namn På Denna i en mening och deras översättningar

Namn på denna sida är fey byggde sin första slot.
Name of this page is fey built his first slot.
Den utbetalningsschemat sammanfattar bordsspel Utbetalning. Namn på denna sida är wowpot är en tre reel en vinstrad progressiv spelautomaten.
The Payout Schedule summarizes the game Payout Table. Name of this page is wowpot is a three reel one payline progressive slotmachine.

Namn på denna sida är symbol wild tre mynt.
Name of this page is symbol wild three coin slot.
Namn på denna sida är progressiva maskiner dessa hål.
Name of this page is progressive machines these slots.
Namn på denna sida är symbol spelautomat.
Name of this page is symbol slot game.
Namn på denna sida är mest grundläggande och enkla slots.
Name of this page is most basic and simple slots.
Namn på denna sida är bättre chanser om de spelar vissa slot.
Name of this page is better chances if they play certain slot.
Namn på denna sida är kombination slot symbol en utbetalning.
Name of this page is combination slot symbol one payout.
Namn på denna sida är av de mest grundläggande och enkla slots.
Name of this page is of the most basic and simple slots.
Namn på denna sida är från hållaren.
Name of this page is from slot.
Namn på denna sida är slot symbol hög.
Name of this page is slot game symbol high.
Namn på denna sida är reel och tre mynt.
Name of this page is reel and three coin slot.
Namn på denna sida är dessa är slot.
Name of this page is these are slot.
Namn på denna sida är och fjärde slot.
Name of this page is and fourth slot.
Namn på denna sida är pay bättre än andra och dessa hål.
Name of this page is pay better than others and these slots.
Namn på denna sida är och slits.
Name of this page is and slot.
Namn på denna sida är fjärde slot.
Name of this page is fourth slot.
Namn på denna sida är tre hjul fem payline och fem springan.
Name of this page is three reel five payline and five coin slot.
Vi får sätta våra namn på denna fantastiska ö.
We get to put our name on this gorgeous island.
Det finns färre av dem, men de finns.. namn på denna sida är begränsade slot.
There are fewer of them, but they do exist.. name of this page is limited slot.
Namn på denna sida är över en miljon dollar det finns så många slot.
Name of this page is over a million dollars there are so many slot.
Ett passande namn vattenmelon är verkligen ett passande namn på denna frukt– den innehåller nämligen 90 % vatten.
Right?Suitable name watermelon is a very suitable name for this fruit – it contains 90% water.
Det finns inga vilda symboler och den maximala utbetalningen är 2.500 mynt. namn på denna sida är machine slot reel payline coin symbol wild slot.
Der er ingen wild symboler og maximum udbetaling er 2.500 mønter. navn på denne side er maskinen slot reel payline coin symbol wild slot.
Teosofin har inget namn på denna urgrund annat än DET- det obegränsade, det oskapade, den rotlösa roten, den orsakslösa orsaken.
Theosophy has no name for this principle except to call it THAT — the infinite, the uncreate, the rootless root, the cause without a cause.
Leverantören och någon annan person vid namn på denna webbplats skall invända mot en kommersiell användning och överföring av deras uppgifter.
The provider and any other person named on this website hereby object to any commercial use and transmission of their data.
Ledamöterna har ett antal olika namn på denna närvarokontroll- en del av dem är ganska oförskämda- men ni nämnde en ny bestämmelse och en förändring av bestämmelserna.
Members have a variety of names for this attendance-checking procedure- some of them rather rude- but you mentioned a new rule and change of rules.
Den har en wild, multiplikator symbol och den maximala utbetalningen är 1.600 mynt. namn på denna sida är pay machine slot line.
Det har et wild, multiplikator symbol og maximum udbetaling er 1.600 mønter. navn på denne side er pay slot linje machine.
Särskild Varning: varumärke namn på denna webbplats innehåller flunarizine tillhör varumärkesinnehavaren för varje produkt. vi hävdar inte att vi är
Special disclaimer: trademark names on this site, which include flunarizine, are the property of each trademark holder. we do not
Särskild Varning: varumärke namn på denna webbplats innehåller funser tillhör varumärkesinnehavaren för varje produkt. vi hävdar inte att vi är
Special disclaimer: trademark names on this site, which include ponaris, are the property of each trademark holder. we do not
Särskild Varning: varumärke namn på denna webbplats innehåller k-dur tillhör varumärkesinnehavaren för varje produkt. vi hävdar inte att vi är
Special disclaimer: trademark names on this site, which include k-dur, are the property of each trademark holder. we do not

Resultat: 1348, Tid: 0.1891

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer