NU ÄR DET PÅ ENGELSK

Översättning av nu är det i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 3730, Tid: 0.1411

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Nu Är Det i en mening och deras översättningar

Och nu är det dags för lärarna.
And now it's time for the teachers.
Och nu är det efter slutet.
And now it's after the end.
Nu är det dags att lägga sig.
Well, it's bedtime, get to sleep.
Och nu är det över 12 kilometer i diameter.
And now it's over 12 kilometers in diameter.
Nu är det annorlunda, okej?
This time it's different, okay?
Nu är det mitt drag.
Well, it's my move now.
Nu är det bara du och jag.
Well, it's just you and me now, me lass.
En till smällarfråga, nu är det phills tur.
Another cracker question, so it's Phill's turn.
Nu är det inte lika roligt.
This time it's not so funny.
Och nu är det allas hem.
And now it's everyone's home.
Men nu är det mer intressant.
But now it's more interesting.
Och nu är det tid för att påminna amerikanerna om sanningen.
And now it is time to remind americans of this truth.
Men nu är det inte ett avdrag som ni kan betala tillbaka.
But this time it's not just a deduction you can pay back.
Nu är det helg... så... kanske... torsdag.
Well, it's the weekend... so... maybe... thursday.
Nu är det dags att betala tillbaka.
So it's time that i start to give back.
Nu är det slut.
This time it's really goodbye.
Kvisten började växa, och nu är det ett stort träd.
The twig started to grow and now it is a huge tree.
Nu är det familjerådgivning, så.
So it's gonna... brianne, listen.
Och nu är det gjort.
And now it's done.
nu är det ett fall för CJC.
So now it's a case for the CJC.
Nu är det inte tråkigt längre.
Well, it's not boring anymore.
Just nu är det viktigt att den europeiska solidariteten fungerar som den ska.
Right now, it is important that european solidarity should function properly.
Och nu är det över.
And now it's over.
Nu är det slut mellan oss, så försvinn.
Well, it's all over between us, so beat it.
Nu är det bostadsrätter i san diego.
This time it's condos in san diego.
Va, så nu är det en potatiskackermus?
So what, now it's a cock-a-potato-mouse?
Vad är modernt Grekland? nu är det en berömd utväg.
What is modern Greece? now it is a famous resort.
Nu är det för sent.
Well, it's too late now.
Och nu är det borta.
And now it's gone.
Nu är det slut.
Well, it's all over.

Resultat: 3730, Tid: 0.1411

SYNONYMER

S Synonymer till "nu är det"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer