NU ÄR DET DAGS PÅ ENGELSK

Översättning av nu är det dags i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 678, Tid: 0.0537

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Nu Är Det Dags i en mening och deras översättningar

Och nu är det dags för lärarna.
And now it's time for the teachers.
Från nu är det dags för man-bete.
Now it's time for some man-fishing.
Nu är det dags för farfar att resa ut i världen.
Well, it's time for granddaddy get back into the world.
Nu är det dags att skriva under på den prickade linjen?
Well, it's time to sign on the dotted line.
Och nu är det dags för dig att gå.
And now it's time for you to leave.
Nu är det dags för din andra läxa.
I think it's time for your second lesson.
nu är det dags för dig att göra detsamma.
So now it's time for you to do the same.
Nu är det dags, att du gör något för mig.
I think it's time you do something for me.
Och nu är det dags att vi arrangerat våra små planer.
And now it is time that we arranged our little plans.
Nu är det dags för ursula att ta saken i egna tentackler.
Well, it's time ursula took matters into her own tentacles.
nu är det dags att börja räkna!
So, now it's time to start counting!
Och nu är det dags att ge mig alla mobiler, ipads.
And now it is time to give me all cell phones, ipads.
Det var vackert men nu är det dags.
That was beautiful, but now it's time.
Så, nu är det dags spiller dina tarmar.
So, now it is time to spill your guts.
Och nu är det dags att ta farväl, gamle vän.
And now, it is time to say good-bye, old friend.
Nu är det dags att skapa projektet.
Now it's time to create the project.
Nu är det dags för "jazz+ jazz = jazz".
Now it's time for'Jazz plus jazz equals jazz,'.
Nu är det dags att ni går härifrån.
And now, it is time that you two left.
Utvärdering nu är det dags att se vad hände.
Evaluation now it is time to see what happened.
Nu är det dags att jag ger dig vad du förtjänar.
Now it's time i give you what you deserve.
Nu är det dags för dig att försvinna.
Now it is time for you to go away.
Nu är det dags för er att använda dem.
Now, it is time for you to use them.
Nu är det dags för krig.
Now it's time for war.
Så vi har väntat, men nu är det dags.
And so we have waited and now it's time.
Nu är det dags för dig att visa världen vem du är.
Now it's time for you to tell the world who you really are.
Nu är det dags för svar.
Now it is time for answers.
Nu är det dags för fiskpinnar!
Now, it is time for fish sticks!
Nu är det dags att ta bort din smärta.
Now it's time to take away your pain.
Nu är det dags för att koppla dig. Sparky!
Now it is time for your leash.

Resultat: 678, Tid: 0.0537

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "nu är det dags"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer