OM DU HAR PÅ ENGELSK

Översättning av "om du har" i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 13535, Tid: 0.139

if you have if you are if you got if you suffer if you're if you had If you have if you get if you were If you have

Exempel på Om Du Har i en mening

Jag vet inte om du har hjärta eller huvud.
I don't know if you have the heart.
Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.
This should be taken into consideration if you are on a controlled.
Jag vet inte om du har träffat steve jobs.
I don't know if you have met.
Men om du har gud, uppmuntras.
But if you have god, be.
Inte om du har någon på insidan.
Not if you got some.
Det finns en telefonkiosk utanför om du har telefonkort, vill säga.
There is a phone booth outside if you are.
Om du har allergi eller astma.
If you suffer from allerg.
Om du har en infektion i eller runt ögat.
If you have an infection in or aro.
Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.
This should be taken into consideration if you are on a sodium cont.
Om du har ungt blod.
If you got.
Om du har problem med njurarna.
If you suffer from kid.
Om du har en bättre idé så berätta den nu.
If you got a better idea,
Tänk om du har fel och vi vänder ryggen till?
What if you're wrong and we tur.
Om du har fått mer abilify maintena än du behöver.
If you are given more abilify maintena t.
Om du har feber eller en infektion.
If you have a fever or.
Jag vet inte om du har rätt om scottie.
I don't know if you're right ab.
Om du har en muskelsjukdom som kallas myastenia gravis.
If you suffer from the muscle disease called myast.
Om du har en bättre ide.
If you got a be.
Om du har fått mer ABILIFY injektionsvätska än du behöver.
If you are given more ABILIFY solution for injection t.
Om du har en infektion eller feber.
If you have an infection.
Du breskriver mitt hem som om du har sett det med egna ögon.
You describe my home as if you had seen it.
Och även om du har rätt, så har vi fortfarande ett problem.
And even if you're right, we still go.
Om du har en bättre idé berätta det för mig.
If you got a better idea,
Även om du har mer pengar, skulle det vara omöjligt.
Even if you had more money, it would be.
Om du har kärlkramp, cirkulationsproblem eller lågt blodtryck.
If you have angina, circulation problems or low blo.
Om du har problem med hjärtat.
If you have hea.
Du ska inte ta akarbos om du har tarm obstruktion.
You should not take acarbose if you suffer from bowel.
Om du har diabetes eller andra närbesläktade sjukdomar.
If you are suffering from diabetes or other relate.
Om du har nån smutstvätt, använd blekmedel då.
If you got any dirty laundry, i hope you.
Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.
You should tell your doctor if you suffer from mild to moderate liv.

Resultat: 13535, Tid: 0.139

SE ÄVEN
Se även
SYNONYMER

S Synonymer till "om du har"


om du blev
om du skall
om du fattar
om du lider
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer