OM DU HAR PÅ ENGELSK

Översättning av om du har i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 13535, Tid: 0.1672

Svenska-engelsk ordbok
if you have if you are if you got if you're if you had if you suffer if you get if you were

Exempel på att använda Om Du Har i en mening och deras översättningar

Jag vet inte om du har hjärta eller huvud.
I don't know if you have the heart or the head.
Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.
This should be taken into consideration if you are on a controlled sodium diet.

Jag vet inte om du har träffat steve jobs.
I don't know if you have met steve jobs.
Men om du har gud, uppmuntras.
But if you have god, be encouraged.
Inte om du har någon på insidan.
Not if you got somebody inside.
Det finns en telefonkiosk utanför om du har telefonkort, vill säga.
There is a phone booth outside if you are calling, ie.
Om du har allergi eller astma.
If you suffer from allergy or asthma.
Om du har en infektion i eller runt ögat.
If you have an infection in or around the eye.
Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.
This should be taken into consideration if you are on a sodium controlled diet.
Om du har ungt blod.
If you got young blood.
Om du har problem med njurarna.
If you suffer from kidney problems.
Om du har en bättre idé så berätta den nu.
If you got a better idea, tell me now.
Tänk om du har fel och vi vänder ryggen till?
What if you're wrong and we turn our backs?
Om du har fått mer abilify maintena än du behöver.
If you are given more abilify maintena than you need.
Om du har feber eller en infektion.
If you have a fever or an infection.
Jag vet inte om du har rätt om scottie.
I don't know if you're right about scottie.
Om du har en muskelsjukdom som kallas myastenia gravis.
If you suffer from the muscle disease called myasthenia gravis.
Om du har en bättre ide.
If you got a better idea.
Om du har fått mer ABILIFY injektionsvätska än du behöver.
If you are given more ABILIFY solution for injection than you need.
Om du har en infektion eller feber.
If you have an infection or a fever,
Du breskriver mitt hem som om du har sett det med egna ögon.
You describe my home as if you had seen it first-hand.
Och även om du har rätt, så har vi fortfarande ett problem.
And even if you're right, we still got a problem.
Om du har en bättre idé berätta det för mig.
If you got a better idea, you tell me.
Även om du har mer pengar, skulle det vara omöjligt.
Even if you had more money, it would be impossible.
Om du har kärlkramp, cirkulationsproblem eller lågt blodtryck.
If you have angina, circulation problems or low blood pressure.
Om du har problem med hjärtat.
If you have heart problems.
Du ska inte ta akarbos om du har tarm obstruktion.
You should not take acarbose if you suffer from bowel obstruction.
Om du har diabetes eller andra närbesläktade sjukdomar.
If you are suffering from diabetes or other related conditions.
Om du har nån smutstvätt, använd blekmedel då.
If you got any dirty laundry, i hope you used bleach.
Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.
You should tell your doctor if you suffer from mild to moderate liver problems.

Resultat: 13535, Tid: 0.1672

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer