PÅ EGEN HAND PÅ ENGELSK

Översättning av på egen hand i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 551, Tid: 0.0845

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda På Egen Hand i en mening och deras översättningar

Css på egen hand eller kontakta oss.
Css Either fix that .on your own or contact us.
Du är på egen hand med det här.
You are on your own with this one.
Du har på egen hand fört in själv- befläckelsen i det 20:e århundradet.
You have single-handedly brought self-abuse into the 20th century.
Vann på egen hand andra världskriget, och så uppfann han datorn.
Single-handedly won world war II and, for an encore, invented the computer.
Du kämpade mot en helveteshund på egen hand, utan scott.
You fought a hellhound on your own, without scott.
Inte på egen hand, men jag var där.
Not singlehandedly, but i like to think they couldn't have done it without me.
Ni har arbetat på egen hand?
You have worked a lot on your own, haven't you, Captain?
Jag kan slå er på egen hand, men reglerna kräver fyra deltagare.
I could easily defeat you single-handedly, but the rules require four.
Han löste fysiken nästan på egen hand.
He solved the physics almost singlehandedly.
Du har gjort allt på egen hand sen 2011.
You have done everything on your own since 2011.
Vår kollega mohammed ali har på egen hand fött ett barn.
Our colleague mr mohamed alí has single-handedly delivered this report.
Sommaraktiviteter med guide eller på egen hand, dag- och nattetid.
Summer activities with guide or on your own accord – day and nighttime!
Du räddade tre liv på egen hand.
What?- you single-handedly saved three lives.
Fisket sker på egen hand men vi kan tillhandahålla med både båt och guide.
Fishing is done on your own but we can provide with both boat and guide.
Blev han krigshjälte. han besegrade på egen hand den tyska armén.
He became... a war hero, single-handedly defeating the german army.
Antingen fixa det. Css på egen hand eller kontakta oss.
Css Either fix that .on your own or contact us.
På egen hand eller med guide.
On your own or with a guide.
Att växa på egen hand verkar alltid involvera depression.
GROWING ON YOUR OWN ALWAYS SEEMS TO INVOLVE BEING DEPRESSED.-[ SIGHS].
Klarar du dig på egen hand?
Can you manage alone?
Så sexfronten får jag ta på egen hand ikväll, eller.
So, sex-wise, I'm definitely on my own tonight, or.
Direktivet kommer inte på egen hand att kunna vända denna trend.
1.On its own, this directive will not turn the tide.
Men de kan inte på egen hand göra en brunn.
But they can't on their own make one well.
Ta dig hem på egen hand.
Find your own way home.
En enda bild fick, nästan på egen hand, allt att vända.
One photo, almost all on its own, turned that around.
Jag löste det på egen hand.
I worked it out for myself.
Jag är på egen hand nu.
I'm on my own now.
Han besegrade båda på egen hand.
He took them both out singlehandedly.
Mitt första år som vuxen, på egen hand, ovan jord.
My first year as a grown-up, on my own, living aboveground.
Jag hittar ut på egen hand.
I will find my own way out.
Bombkommandot måste fortsätta på egen hand.
(narrator) bomber command had to go on on its own.

Resultat: 551, Tid: 0.0845

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "på egen hand"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer