RESTEN AV VÄRLDEN PÅ ENGELSK

Översättning av resten av världen i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 1390, Tid: 0.0942

Exempel på att använda Resten Av Världen i en mening och deras översättningar

Vad vi har gjort mot resten av världen är kriminellt.
What we have done to the rest of the world is just, it's criminal.
Storbritannien och resten av världen är i chock.
The U. K. and the rest of the globe are reeling in shock.
Varför kan inte resten av världen se det vi ser?
Why can't the rest of the world see what we see?
Det finns inget mellan oss och resten av världen, inget mellan oss och dem.
There's nothing between us and the rest of the world.

När resten av världen ser en vägg, ser vi ett fönster.
When the rest of the world sees a wall, we see a window.
I resten av världen används dessa vapnen i krig.
In the rest of the world, these weapons are used for wars.
Europeiska företag måste kunna konkurrera med resten av världen och så även investerare.
European companies must be able to compete with the rest of the world.
Något resten av världen verkar ha glömt.
Something the rest of the world seems to have forgotten.
Fäktaren är i fred med resten av världen.
The swordsman is at peace with the rest of the world.

År: resten av världen använder internet.
Years: the rest of the world in use internet.
Flöden mellan EU och resten av världen.
Flows between the EU and the rest of the world.
Liksom resten av världen är våra största risker idag klimatförändringar.
Like the rest of the world, our biggest risk today is the changing climate.
Eu:s medlemsländer kumulativt och resten av världen.
EU member states cumulatively and the rest of the world.
Dessutom står resten av världen inte still.
Moreover, the rest of the world is not standing still.
Det är en fundamental skillnad mellan europa och resten av världen.
There is a fundamental difference between europe and the rest of the world.
Att leva och se resten av världen som vi inte har gjort.
To live and see the rest of the world that we have not done.
Jag samlar bevis... som jag ska dela med resten av världen.
I'm gathering undeniable proof. i'm gonna share it with the rest of the world.
Vi har fler mode- och kvalitetsvarumärken än resten av världen tillsammans.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Öppnande av det europeiska området för forskning för resten av världen.
Opening the european research area to the rest of the world.
Marknadsandel för importen från resten av världen.
Market share of imports from the rest of the world.
Klassisk husman med influenser från resten av världen SE MENYN.
Classical swedish food with influences from the rest of the world.
Internationella länkar- resten av världen.
International links- the rest of the world.
Marknadsandel för importen från resten av världen[23].
Market share of imports from rest of the world[23].
Genomsnittspris på importen från resten av världen(euro/kvadratfot).
Average price of imports from rest of the world(EUR/sq ft).
Jag kan inte lova resten av världen samma sak.
But i can't make that same promise for the rest of the world.
Resten av världen' visar flöden av importerade och exporterade produkter.
Rest of the world” records the flows of imported and exported products.
Såna som vi är bara kanonmat för resten av världen.
Folks like us are just cannon fodder forthe rest of the world.
Resten av världen skulle inte ens märka det.
Rest of the world will not even notice.
Import från övriga länder(resten av världen).
Imports from other countries(Rest of the world – RW).
Du ska döda den andra kryptonianen och sedan resten av världen.
You will eradicate the other kryptonian and then the rest of the planet.

Resultat: 1390, Tid: 0.0942

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer