SOM INTE KAN PÅ ENGELSK

Översättning av "som inte kan" i Engelsk

Resultat: 1877, Tid: 0.1157

that cannot which may not who are unable that can not that can't that could not who is unable

Exempel på Som Inte Kan i en mening

Med hunger, som inte kan tillfredsställas.
With a hunger that cannot b.
Därför är detta en debatt som inte kan skjutas upp.
This is therefore a debate that cannot b.
Med en eller flera lyktor som inte kan döljas.
With one or more lamps, which may not b.
Till de patienter som inte kan svälja tabletter:.
For those patients who are unable to t.
Nåt som inte kan förklaras?
Something that cannot b.
Domstolen ska avgöra målet genom dom som inte kan återvinnas.
The court shall decide by way of a judgment which may not b.
Antalya erbjuder också en attraktion som inte kan hittas överallt.
Antalya offers also an attraction that cannot be found.
Personaldomstolen skall avgöra målet genom dom som inte kan återvinnas.
The tribunal shall decide by way of a judgment which may not b.
Det ges till patienter som inte kan utföra tillräcklig fysisk ansträngning för undersökningen.
It is used in patients who are unable to exercise enough.
Funktioner som inte kan förnekas, liksom när du fotografera.
Features that can not be denied as well as when yo.
Tro mig, det är ingenting som inte kan vänta tills imorgon.
Believe me, it's nothing that can't wait unt.
Nya åtgärder som inte kan integreras i befintlig lagstiftning.
New measures that cannot be integrated into existing.
Ändringar som inte kan godtas: 27.
Amendments that can not be.
Hon har drömt saker som inte kan ha hänt.
She dreamed things that could not ha.
Utgifter som inte kan fördelas eller identifieras.
Expenditure that can not be allocated or.
En attraktion som inte kan mätas eller förklaras.
An attraction that can't be quantified o.
Om du har problem med blodtrycket som inte kan kontrolleras.
If you have blood pressure problems that cannot b.
Ord som inte kan missas", främjas av regione puglia.
Words that can not be missed”, promoted by Re.
De spelare som inte kan göra något ytterligare steg har förlorat.
The player who is unable to make any further mo.
Kina är nu en ekonomisk stormakt som inte kan nonchaleras.
China is now an economic power that cannot be.
Det är en laglighet som inte kan förklaras vid denna tidpunkt.
That's a legality that can't be explained a.
Du predikar psykologiskt pladder som inte kan frälsa någons själ.
You preach psychological babble that can not save a.
Befintliga av ett ansvar som inte kan uppfyllas.
Existing of a responsibility that cannot b.
Det finns inget försvunnet som inte kan hittas igen.
There's nothing that's lost that can't be.
Men är jag den enda som inte kan räkna?
But am i the only one who is unab.
Själva rekryteringen är en process som inte kan göras för omsorgsfullt.
Recruitment in itself is a process that can't be done to.
Anarkai tillhör genre som inte kan beskrivas med ett ord.
Anarkai belongs to the genre that can not be described wi.
Två stora politiska partier har kontrollen som inte kan få något gjort.
Two main political parties in control that can't get an.
Det är ett pris som inte kan värderas i pengar.
It's a price that can not be valu.
Men en sällsynt sak händer mig som inte kan hitta en lösning.
But a rare thing is happening to me that can't find.

Resultat: 1877, Tid: 0.1157

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer