TILLGÅNG TILL INTERNET PÅ ENGELSK

Översättning av tillgång till internet i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 410, Tid: 0.0658

Exempel på att använda Tillgång Till Internet i en mening och deras översättningar

Men en snabbare och förmånligare tillgång till internet utan innehåll är inget värd.
But quicker and cheaper internet access without content is worthless.
Fullt utrustade konferensrum med tillgång till internet, wi-fi och wi-fi.
Fully equipped conference rooms with internet access, wi-fi and wi-fi.
Vi blockerade claires tillgång till internet.
Still at Ryan's apartment. We blocked her internet access.
Lägenheten är luftkonditionerade och inkluderar tillgång till internet i priset.
The apartment is air-conditioned and includes internet access in the price.

Alla med tillgång till internet kan skriva och redigera wikipediaartiklar.
Anybody with internet access can write and edit wikipedia articles.
De är utrustade med panoramafönster, tillgång till internet och kök.
They are equipped with panoramic windows, internet access and a kitchen.
Alla rum kommer med en säker, tillgång till internet och en minibar.
All rooms come with a safe, internet access and a minibar.
Tillgång till internet med extra kostnad.
Internet access with extra cost.

Extra tjänster för extra avgifter har tillgång till internet och en minibar.
Extra services for additional fees include internet access and a minibar.
Lägenheten har också tillgång till internet.
The apartment also has internet access.
Det finns tillgång till internet- du kan spela.
There is access online – you can play.
Det finns också en tvättmaskin, tillgång till internet wi-fi och luftkonditionering.
There is also a washing machine, access to internet wi-fi and air conditioning.
Användning av mobila anordningar för tillgång till Internet: fickdator.
Use of mobile devices to access the Internet: handheld computer.
Användning av mobila enheter för tillgång till Internet: handdator.
Use of mobile devices to access the Internet: handheld computer(palmtop, PDA),
Lär magiska tricks kräver tillgång till internet och innehåller reklam.
Learn magic tricks requires access to the internet and contains advertising.
Anordning inte känd för tillgång till internet i hemmet.
Devices not known for accessing the internet at home,
Underlätta tillgång till internet och förvärvandet av kunskaper i informationsteknik i skolan,
Promoting access to the internet and the acquisition of skills in information technologies at school.
Det ingår även tillgång till internet och luftkonditionering.
It also includes access to internet and air conditioned.
Det betyder också öppen tillgång till internet för barn och ungdomar.
That also implies open access to the internet for children and young people.
Det finns även tillgång till internet.
You can also access the internet.
Tillgång till internet och world wide web.
Access to the internet and world wide Web;
Det finns också en tvättmaskin, tillgång till internet wi-fi och luftkonditionering.
There is also a washing machine, access to internet wi-fi and air conditioning.
Tillgång till internet hemma, oavsett om det används eller ej.
Access to the internet at home, regardless of whether it is used.
Tillgång till internet i hemmet(oavsett utrustning).
Access to the internet at home(by any device).
Smartphones har förändrat hur människor använder teknik och tillgång till internet.
Smartphones have changed the way people are using technology and accessing the internet.
Tillgång till internet för information och bokning finns.
Access to the internet for information and reservations is available at the tourist centre.
Tillgång till internet i hemmet(oavsett utrustning).
Access to and use of icts by individuals and/or in households,
Vi har löst problemet med tillgång till internet.
We have solved the internet access problem.
Tillgång till internet är i sig en grundläggande rättighet.
Access to the internet is itself a fundamental right.

Resultat: 410, Tid: 0.0658

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer