TRÄDA I KRAFT PÅ ENGELSK

Översättning av träda i kraft i Engelsk

Resultat: 2163, Tid: 0.2584

Svenska-engelsk ordbok
enter into force come into force entry into force into effect come into effect enters into force entering into force entered into force comes into force com

Exempel på att använda Träda I Kraft i en mening och deras översättningar

Detta beslut skall träda i kraft den 1 januari 1982.
This decision shall enter into force on 1 january 1982.
Följaktligen kan den inte träda i kraft inom överskådlig framtid.
Consequently, it cannot come into force in theforeseeable future.

Denna förordning bör därför träda i kraft den 1 januari 2015.
This regulation should therefore enter into force on 1 january 2015.
Direktivet skall träda i kraft tjugo dagar efter det att det har offentliggjorts.
Entry into force will be 20 days after the publication of the directive.
Denna förordning skall träda i kraft den 1 november 1996.
This regulation shall enter into force on 1 november 1996.
Denna förordning ska träda i kraft den 19 januari 2000.
These regulations shall come into force on 19 january 2000.
Fördraget kan inte träda i kraft utan enighet.
The treaty cannot come into force without unanimity.
Dessa bestämmelser skall träda i kraft senast den 1 januari 1969.
These measures shall be put into effect at the latest on 1 january 1969.
Detta beslut skall träda i kraft den 1 december 2001.
This decision shall enter into force on 1 december 2001.
Direktivet ska nationellt träda i kraft hösten 2018.
The directive should be put into effect nationally in autumn 2018.
Den nya koden ska sedan träda i kraft den 1 januari 2015.
The new code will then come into force as of 1 january 2015.
Detta beslut ska träda i kraft den 1 januari 2003.
This decision shall come into effect on 1 january 2003.
Denna riktlinje skall träda i kraft den 7 juni 2001.
This guideline shall enter into force on 7 june 2001.
Denna rättsakt måste träda i kraft snarast möjligt.
This legal act must come into force as soon as possible.
Den här förordningen måste därför träda i kraft efter den 31 januari.
Therefore it is necessary that this regulation enters into force after 31 january.
Denna förordning skall träda i kraft den 1 juli 2001.
This regulation shall enter into force on 1 july 2001.
Detta beslut skall träda i kraft den 1 januari 2003.
This decision shall come into effect on 1 january 2003.
Denna förordning bör därför träda i kraft den 1 januari 2007.
Therefore it is considered appropriate that the regulation enters into force on 1 january 2007,
Inget sådant beslut skall träda i kraft före den 1 januari 2002.
No such decision shall enter into force before 1 january 2002;
De nya reglerna bör träda i kraft redan den 1 januari 2004.
The new rules should come into force from 1 january 2004.
Dessa förändringar ska träda i kraft i början av nästa lokalvalsomgång.
These changes shall come into effect by the beginning of the next local election cycle.
Lyckligtvis ledde förhandlingarna i slutändan till att lagstiftningen kunde träda i kraft tidigt.
Fortunately, the negotiations ultimately resulted in the legislation entering into force early.
Den här förordningen bör träda i kraft snarast.
It is appropriate that this regulation enters into force as a matter of urgency.
Det är anledningen till att lissabonfördraget måste träda i kraft snart.
That is why it is imperative that the treaty of lisbon comes into force soon.
Dessa förändringar ska träda i kraft i början av nästa lokalvalscykel.
These changes shall come into effect by the beginning of the next local election cycle;
Euron kommer att träda i kraft den 1 januari 1999.
The euro will come into force on 1 january 1999.
Vilka skall träda i kraft den 31 december 2002.
Which shall enter into force on 31 december 2002.
Om de ratificerar det i morgon kommer det omedelbart att träda i kraft.
We have, however, ratified the agreement. as soon as they ratify it, it will immediately come into force.
Avtalet kommer att träda i kraft under 1997.
The agreements will come into effect during 1997.
Denna riktlinje skall träda i kraft den 12 april 2006.
This guideline shall enter into force on 12 april 2006.

Resultat: 2163, Tid: 0.2584

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer