UNDER DE SENASTE ÅREN PÅ ENGELSK

Översättning av "under de senaste åren" i Engelsk

Resultat: 2609, Tid: 0.0663

Klicka på engelsk översättning för att filtrera resultat
in recent years over the last few years over the past few years during the latest years in previous years in over the pa over the la

Exempel på att använda "Under De Senaste Åren" i en mening och deras översättningar

Under de senaste åren har annika arbetat i flera liknande interimsroller.
In recent years annika has worked in several similar in.
Besökare gjort en pilgrimsfärd under de senaste åren på halvön.
Visitors made the pilgrimage over the last few years on t.
Under de senaste åren har investeringarna släpat efter andra regioner i världen.
In recent years investments have lagged behind other regions i.
Under de senaste åren har studenternas ekonomiska situation försämrats mycket.
Over the last few years the economic situation of students has d.
Under de senaste åren har detta inträffat i tyskland och frankrike.
In recent years, this has occurred in germany.
Estlands ekonomiska utveckling har under de senaste åren varit mycket lovande.
Over the past few years Estonia's economic development has been particularl.
Från att ha sjunkit stadigt under de senaste åren har sms:andet planat ut.
From a steady decrease over the past few years, text messaging has l.
Glaciären har avancerat ca 200 m under de senaste åren.
The glacier has advanced some 200 m during the l.
Under de senaste åren har kina gradvis genomfört en liberalisering av sin handelspolitik.
Over the last few years china has gradually liberalized its t.
Betydande satsningar på fortbildning under de senaste åren.
Major efforts in CVT realised in.
Under de senaste åren har detta initiativ redan visat sig fungera.
Over the past few years, this initiative has already prove.
Ändå har vestre sandbotnbreen avancerat kanske 200 m under de senaste åren.
Still, vestre sandbotnbreen has advanced perhaps some 200 m during the l.
Under de senaste åren har europeiska unionen gjort enorma framsteg i form av.
Over the last few years, the european union has made huge stri.
Dessutom har livsstilen i hög grad förändrats under de senaste åren.
In addition, life styles have changed significantly in.
Under de senaste åren har mer än tjugo personer omkommit i fängelset.
Over the past few years, more than 20 people have die.
Kampliisen har börjat rycka fram igen under de senaste åren.
Kampliisen has started to advance again during the l.
Som jämförelse, accenture spenderade $1,7 miljarder för 37 förvärv under de senaste åren.
Billion for 37 acquisitions over the pa.
Livsstilen har också i hög grad förändrats under de senaste åren.
In addition, life styles have changed significantly in.
Saker och ting har förändrats under de senaste åren.
Things have changed over the la.
Just på detta område har det skett stora förändringar under de senaste åren.
This is where many things have changed in.
De ungas organisationsform har ändrats radikalt under de senaste åren.
The type of groupings that young people belong to has changed dramatically in.
Att bygga på den internationella trovärdighet som EU uppnått under de senaste åren.
Build upon the international credibility gained by the EU in.
Eu-stöd och internationellt stöd till grekland under de senaste åren.
EU and international support to greece in.
Verksamhetsstatistiken för år 2012 bekräftar de resultat som uppnåtts under de senaste åren.
Statistics concerning judicial activity in 2012: consolidation of the results achieved in.
Produktivitetstillväxt i den europeiska tillverkningsindustrin under de senaste åren.
Productivity growth in european manufacturing in.
Produktivitetstillväxt i den europeiska tjänstesektorn under de senaste åren.
Productivity growth in the european service sector in.
Udre 2015-10 utrymmet har moderniserats under de senaste åren.
Udre 2015-10 the space has been extensively modernized in.
Under de senaste åren har utvecklingen av den digitala tekniken gått starkt framåt.
Recent years have seen major breakthroughs in the development of digital.
Under de senaste åren har kostnaderna ökat avsevärt inom all energiförsörjning.
Over the last years, costs have grown significantly in all energy su.
Men under de senaste åren har kulan vandrat runt.
But in the last few years, the bullet ha.

Resultat: 2609, Tid: 0.0663

SE ÄVEN
Se även
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  Mer 

Expression index:
200  1k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  Mer