VÄNNER SKRATTADE PÅ ENGELSK

Översättning av vänner skrattade i Engelsk

Resultat: 6, Tid: 0.1209

Exempel på att använda Vänner Skrattade i en mening och deras översättningar

Vänner skrattade över en äggtoddy, älskande kysstes under misteln.
Friends laughed over eggnog. lovers kissed under mistletoe. and the mood was jolly.
Dina vänner skrattade gott med mig.
Your friends laugh a lot with me.
Day diet plan användare vittnesmål mina vänner skrattade när jag köpte en bikini för min kommande semester, men 3 veckor senare var förbluffade.
Day diet plan users testimonials my friends laughed when i bought a bikini for my upcoming holiday, but 3 weeks later they were amazed.
Mina vänner skrattade när jag köpte en bikini för min kommande semester, men 3 veckor senare var förbluffade.
My friends laughed when i bought a bikini for my upcoming holiday, but 3 weeks later they were amazed.

tillsammans i en cirkel0:09etniska människor i färgglada kläder0:10glada unga vänner skrattar, njuter att ha kaffe tillsammans0:10aktiva diskussioner av blandad ras kreativa team.
together in a circle0:09multi-ethnic people in colorful clothing0:10happy young friends laughing, enjoying having coffee together0:10active discussion of mixed race creative team.
Som hans vänner skratta du, eftersom istället för att köpa en drönare, föredrar att göra det av sig själv
To which his friends laugh you, because instead of buying a drone, prefer to do it by itself itself

Resultat: 6, Tid: 0.1209

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Vänner skrattade" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer