VÄNNER SPELAR PÅ ENGELSK

Översättning av vänner spelar i Engelsk

Resultat: 13, Tid: 0.1546

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Vänner Spelar i en mening och deras översättningar

Mina vänner spelar. och jag skulle vilja se.
My friends are playing, and i would just really like to go see it.
Visa vad dina vänner spelar och vad de har recenserat.
See what your friends are playing and what they have reviewed.
Jason och hans vänner spelar för oss på söndagskvällen.
Jason and friends plays for us on sunday evening.
Se vad dina vänner spelar, dela och titta på spelklipp och hitta spelhubbar för dina favoritdatorspel.
See what your friends are playing, share and watch game clips, and access game hubs for your favourite PC titles.
svars i efterdyningarna av nederlag- och althusser och hans vänner spelar samma roll gentemot marchais som mrs thatcher gentemot edward heath.
in the aftermath of defeat- and althusser and his friends are playing the part of mrs thatcher to the edward heath of marchais.
så att du får en mångsidig flerspelarupplevelse när dina vänner spelar på tv:n samtidigt som du utforskar inifrån headsetet.
function, allowing for a mixed multiplayer experience as your friends play along on the TV while you explore from inside the headset.
Bjud in dina vänner, spela spel med familjen.
Invite your friends, play games with the family.
Det nya utseendet ger personliga rekommendationer på titlar i the vault som de kan ha missat och här kan de också se vad vännerna spelar.
The new look provides personalized recommendations on titles in the vault they may have missed or overlooked and shares what their friends are playing.
Ha roligt, skaffa en massa vänner, spela musik, familjen, klanen.
Having fun, having lots of friends, playing music, family, the clan.
Viktiga saker: min dotter min flickvän min familj hänga med närmaste vännerna spela musik och vara kreativ.
Important things: my daughter my girlfriend my family hanging out with close friends playing music and being creative in general.
live allt du kan: titta på film, chatta med vänner, spela spel. sant, att multiplayer spel på denna lista ser
fun. live all you can: watch movies, chat with friends, play multiplayer games. true, that multiplayer games on this list
Men jag har en tro, en övertygelse att det inte bara var en olycka, och om det faktum att vi var vänner spelade in.
But, you see, i have this belief, this conviction that it wasn't just an accident and that, i was wondering if the fact that we were friends, if that played any part.
flash-spel från vår webbplats zxzgames. com. bjud in dina vänner, spela spel med familjen. efter allt, här kan du hitta
flash games from our site zxzgames. com. invite your friends, play games with the family. after all, here you can

Resultat: 13, Tid: 0.1546

TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer