VÅLD MOT KVINNOR PÅ ENGELSK

Översättning av våld mot kvinnor i Engelsk

Resultat: 1357, Tid: 0.0968

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Våld Mot Kvinnor i en mening och deras översättningar

Förebyggande av våld mot kvinnor och barn.
Prevention of violence against women and children.
Angående: våld mot kvinnor.
Subject: violence against women.
Kvinnor och miljö, våld mot kvinnor och kvinnor och hälsa.
Women and the environment, violence against women, and women and health.
Våld mot kvinnor är ett problem i alla eu:s medlemsstater.
Violence against women is a problem in all EU member states.
Om våld mot kvinnor.
About violence against women.
Konferens om våld mot kvinnor.
Conference on violence against women.
Våld mot kvinnor— daphne-programmet.
Violence against women — Daphne programme.
Angående: år mot våld mot kvinnor 1999.
Subject: cancellation of 1999 year against violence against women.
Mäns våld mot kvinnor.
Men's violence against women.
Angående: inrättande av ett europeiskt övervakningsorgan för våld mot kvinnor.
Subject: creation of an observatory on violence against women.
Utrotning av våld mot kvinnor.
The eradication of violence against women.
Våld mot kvinnor och människohandel.
Violence against women and trafficking.
Våld mot kvinnor i irak(2015).
Violence against women in iraq(2015).
Mäns våld mot kvinnor.
Male violence against women.
Våld mot kvinnor är allmänt accepterat både bland jordanska och syriska familjer.
Violence against women is widely accepted among both jordanian and syrian families.
Stoppa våld mot kvinnor.
Ending violence against women.
Våld mot kvinnor och ojämlikhet mellan män och kvinnor har inte försvunnit.
Violence against women and inequality between men and women have not disappeared.
Att mäta våld mot kvinnor.
Measuring violence against women.
Våld mot kvinnor är oacceptabelt.
Violence against women is unacceptable.
Angående: ett europeiskt år mot våld mot kvinnor.
Subject: year against violence against women.
Ett sådant tema kunde vara bekämpandet av våld mot kvinnor och barn.
One such topic could be combating violence against women and children;
En gemensam eu-ram för indikatorer för och insamling av uppgifter om våld mot kvinnor.
A common EU framework for indicators and data collection on violence against women.
Kampen mot alla typer av våld mot kvinnor.
Combating all forms of violence against women.
Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i världen.
Violence against women is a serious concern in the world.
Parlamentet måste uttrycka sin oro över våld mot kvinnor.
Parliament must express its concern regarding violence against women.
Våld mot kvinnor försämrar barnens hälsa _ Expertsvar.
Violence against women impair children's health _ Expertanswer.
Våld mot kvinnor och barn är ett brott.
Violence against women and children is a crime.
Jag och mina brittiska konservativa kolleger beklagar allt våld mot kvinnor.
I and my british conservative colleagues deplore all violence against women.
En särskild rapportör av våld mot kvinnor.
Special rapporteur on violence against women.
Våld mot kvinnor är både en global och en europeisk fråga.
Violence against women is both a global and european issue.

Resultat: 1357, Tid: 0.0968

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer