VET DU INTE PÅ ENGELSK

Översättning av vet du inte i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 996, Tid: 0.0695

Svenska-engelsk ordbok

Exempel på att använda Vet Du Inte i en mening och deras översättningar

vet du inte att jag har varit här.
You don't know i have been here.
Vet du inte hur man gör det?
You don't know how to do it?
Vet du inte att gud äger herraväldet över himlarna och jorden?
Knowest thou not that to god belongs the kingdom of the heavens and the earth?
Vet du inte att gud har allt i sin makt.
Knowest thou not that allah is able to do all things?
Vet du inte eller bryr du dig inte?
You don't know or you don't give a...?
Det vet du inte förrän efteråt.
And maybe it isn't. But you won't know unless you go.
Vet du inte vem willie nelson är?
You don't know who willie nelson is?- no.
vet du inte vem du ska möta, visst?
Then again, you never know who you're gonna meet, right?
Det vet du inte säkert förrän du har gjort en biopsi.
You won't know that it's cancer until you do a biopsy.
Vet du inte att gud äger herraväldet över himlarna och jorden?
Knowest thou not that unto allah belongeth the sovereignty of the heavens and the earth?
Vet du inte vad han är?
You don't know what he is?
Det vet du inte förrän du har försökt.
Well, you never know until you try.
Vet du inte att gud äger herraväldet över himlarna och jorden?
Knowest thou not that to allah belongeth the dominion of the heavens and the earth?
Vet du inte hur du ska komma igång med detta mönster?
Not sure of how to get started with this pattern?
Det vet du inte om du inte ger mig en chans.
Well, you never know unless you give me a chance.
Vet du inte din kusins namn?
You don't know your cousin's name?
Vet du inte vad du ska göra med dom.
Not sure what to make of them.
Vet du inte hur du kom hit?
You do not know how you got here?
Det vet du inte, för då hade du inte kommit.
You do not know, because then you would not come.
Och nu vet du inte var han är?
And now you don't know where he is?
Vet du inte vem jag är?
Do not you know who i am?
Tyvärr vet du inte hur man behåller nåt.
Unfortunately, you do not know how to hold on to things.
Vet du inte det?
Omo, vet du inte?
Det vet du inte, linc.
You don't know that, linc.
Vet du inte det?
Surprised you didn't know that.
Vet du inte varför?
Vad vet du inte var det är?
What do not you know where it is?
Vet du inte vad det betyder?
You don't know what it means?
Vet du inte vad det är?
You don't know what that thing is?

Resultat: 996, Tid: 0.0695

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "vet du inte"


TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer