VI KAN INTE PÅ ENGELSK

Översättning av vi kan inte i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 18397, Tid: 0.1722

we can't we cannot we can not We're not we don't we could not we won't be able we won't we do not we are unable we are not we will not We're unable we ain't we will not be able

Exempel på att använda Vi Kan Inte i en mening och deras översättningar

Men vi kan inte bara ge big jim ägget.
But we can't just give big jim the egg.
Vi kan inte hantera en levande vampyr.
We're not equipped to handle a living vampire.

Vi kan inte använda inspelningen.
We can't use that recording.
Vi kan inte se det.
We're not getting it.
Maten tar slut och vi kan inte koden till dörren.
We would run out of food and we don't know the code to the door.
Vi kan inte båda vara kevin james.
We can't both be kevin james.
Vi kan inte vänta längre.
We're not waiting anymore.
Men vi kan inte ha en flicka i gjuteriet.
But we can't have a girl in the foundry.
Men vi kan inte spela poker.
But we don't know how to play poker.
Men vi kan inte få radiokontakt bakom en planet.
But we won't be able to make radio contact from behind the planet.
Och vi kan inte tillåta det.
Yes, sir. And we won't let that happen.
Men vi kan inte testa scrubbarna.
Even so, we won't be able to test the scrubbers before launch.
Vi kan inte landa i melbourne.
We can't land in melbourne.
Vi kan inte koka på min uppfart.
We're not cooking in my- driveway.
Vi kan inte ta pauser.
We don't get to take breaks.
Vi kan inte fly den här vägen nu.
We won't make it out this way now.
Vi kan inte gå på baletten i kväll.
We're not going to make the ballet tonight.
Herr talman, vi kan inte rösta för detta betänkande.
Mr president, we are unable to vote for this report.
Vi kan inte låta dig patentera donna.
He's telling you we won't be able to patent the donna at all.
Vi kan inte döda folk, sheila.
We can't kill people, sheila.
Vi kan inte följa pengarna.
We don't get to follow the money.
Nej, vi kan inte följa efter dem.
No! we won't be able to track them.
Men vi kan inte vara säkra förrän vi hittar honom.
But we won't know for sure until we find him.
Vi kan inte ta emot plan av er storlek.
Repeat, 163. We're not equipped to handle an aircraft your size.
Vi kan inte kalla dig couille.
We cannot call you couille.
Vi kan inte ändra reglerna, tahime.
We can't change the rules, tahime.
Herr talman! vi kan inte stödja den framlagda resolutionen.
Mr president, we are unable to support the submitted resolution.
Vi kan inte skilja på sommar och vinter.
We don't know what is summer and what is winter.
Jag är ledsen, men vi kan inte fortsätta den här dialogen.
I am sorry, but we cannot continue this dialogue.
Vi kan inte chansa.
We're not gonna take that chance.

Resultat: 18397, Tid: 0.1722

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "vi kan inte"


vi ska väl inte
vi lär inte
FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer