VI VILL INTE PÅ ENGELSK

Översättning av vi vill inte i Engelsk

S Synonymer

Resultat: 2038, Tid: 0.0527

Exempel på att använda Vi Vill Inte i en mening och deras översättningar

Vi vill inte vara oresonabla.
We don't want to be unreasonable.
Ja, vi vill inte vara giriga.
It's worth 80. We don't want to be greedy.
Aaron, vi vill inte höra sådant skit nu.
Aaron, we don't wanna hear that shit now.
Snälla, joe, vi vill inte förlora dig.
Please, joe, we don't want to lose you.

Rae, vi vill inte styra dig eller döma dig.
Rae, we don't wanna fix you or judge you.
Men vi vill inte anfalla er!
But we do not wish to attack you!
Ja, vi vill inte bli av med huvudet.
Just be careful out there. Right, we wouldn't want to lose our heads.
Vi vill inte förlora dig, lucca.
Lucca, we don't want to lose you.
Men vi vill inte vara i de rummen, nej.
But we don't wanna be in those rooms.
Vi vill inte förpassas till historien.
We do not wish to be relegated to the past.
Vi vill inte tråka ut dig.
We wouldn't want to bore you.
Vi vill inte gärna använda dem, men.
KRAMER: we do not wish to use them... JONES:.
Nej, vi vill inte prata EU.
No, we don't want to talk EU.
Och vi vill inte köpa ditt slagträ.
And we don't wanna buy your bat!
Vi vill inte köpa några pennor.
We're not buying pencils today.
Vi vill inte förlora tittare.
We're not setting out to lose viewers.
Hon vet inte och vi vill inte göra henne ledsen.
She doesn't know, and we wouldn't want to upset her.
Vi vill inte gå i den fällan.
We do not wish to fall into this trap.
Nej, vi vill inte se bridget jones dagbok!
No, we don't want to watch bridget Jones's Diary!
Vi vill inte väcka babyn.
We don't wanna wake the baby.- what baby?
Vi vill inte spela mer.
We will not follow your game! addons okay.
Nej, vi vill inte följa ditt spelsystem.
No, we will not play your system.
Vi vill inte göra det.
We do not wish to do this.
Vi vill inte veta vad som händer i världen.
No news. We don't want to know what's happening in the world.
Tja, vi vill inte skada levande träd.
Well... we don't wanna harm the living ones.
Åh, vi vill inte det, eller?
Oh, we wouldn't want that, would we?
Nej, vi vill inte ha han helt förstörd tills imorgon.
No, we don't need him all messed up for the shoot tomorrow.
Vi vill inte dra ner på spelen.
We're not interested in minimizing games.
Nej, vi vill inte prata med ett svin.
No! We're not talking to a swine.
Vi vill inte ha brak här.
We can't have any trouble here.

Resultat: 2038, Tid: 0.0527

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Vi vill inte" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer