VISA PÅ KARTA PÅ ENGELSK

Översättning av visa på karta i Engelsk

Resultat: 1657, Tid: 0.1971

Svenska-engelsk ordbok
show on a map

Exempel på att använda Visa På Karta i en mening och deras översättningar

Diskmaskin bokning& översikt visa på karta datum& resesällskap din sökning:.
Dishwasher booking & overview show on map dates & guests your search:.
Läge: Fristående hus på egen tomt.Husdjur är tillåtna.Bokning& översikt Visa på karta Recensioner & gästbetyg datum& resesällskap din sökning:.
Location: Detached house on private grounds.Pets are allowed.Booking & overview Show on map Reviews & GuestScores Dates & guests your search:.

Diskmaskin bokning& översikt visa på karta gästbetyg datum& resesällskap din sökning:.
Dishwasher booking & overview show on map guest score dates & guests your search:.
Trådlöst internet bokning& översikt visa på karta datum& resesällskap din sökning:.
Wireless access booking & overview show on map dates & guests your search:.
Husdjur tillåtet .bokning& översikt visa på karta datum& resesällskap din sökning:.
Pets are allowed. booking & overview show on map dates & guests your search:.
TV husdjur tillåtna bokning& översikt visa på karta datum& resesällskap din sökning:.
TV pets allowed booking & overview show on map dates & guests your search:.
Visa på karta visar olika punkter eller en enskild punkt på kartan.
Show on map shows different entries or a single entry on the map.
Avgift: nej visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 75 meter nordost om stranden.
Fee: no show on a map» shower this public shower is located 75 meters northeast of the beach.
Avgift: ja visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 541 meter sydost om stranden.
Fee: yes show on a map» shower this public shower is located 541 meters southeast of the beach.
Avgift: nej visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 141 meter nordväst om stranden.
Fee: no show on a map» shower this public shower is located 141 meters northwest of the beach.
Avgift: nej visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 145 meter sydväst om stranden.
Fee: no show on a map» shower this public shower is located 145 meters southwest of the beach.
Avgift: nej visa på karta» toilets denna toalett är ligger 637 meter sydväst om stranden.
Fee: no show on a map» toilets this toilet is located 637 meters southwest of the beach.
Avgift: nej visa på karta» lekplatser lekplats denna lekplats är ligger 253 meter nordost om stranden.
Fee: no show on a map» playgrounds playground this playground is located 253 meters northeast of the beach.
Avgift: nej visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 65 meter väster om stranden.
Fee: no show on a map» shower this public shower is located 65 meters west of the beach.
Avgift: ja visa på karta» dusch denna offentliga dusch är ligger 2020 meter norr om stranden.
Fee: yes show on a map» shower this public shower is located 2020 meters north of the beach.
Nudism är tillåten här mer information» visa på karta» kahili beach det är en lång stranden.
Nudism is allowed here more info» show on a map» kahili beach it is a long beach.
Mer information» visa på karta» cala tuent det är en ganska lång grus stranden.
More info» show on a map» cala tuent it is a fairly long gravel beach.
Mer information» visa på karta» playa estreta det är en inte alltför lång sandy beach.
More info» show on a map» playa estreta it is not a long sandy beach.
Avgift: nej visa på karta» toalett denna toalett är ligger 2036 meter norr om stranden.
Fee: no show on a map» toilet this toilet is located 2036 meters north of the beach.
Avgift: ja visa på karta» toalett denna toalett är ligger 538 meter sydost om stranden.
Fee: yes show on a map» toilet this toilet is located 538 meters southeast of the beach.
Mer information» visa på karta» playa mitjana det är en ganska lång sandy beach.
More info» show on a map» playa mitjana it is a fairly long sandy beach.
Denna strand ligger i nordost av algarve mer information» visa på karta» stranden med en längd på 649 meter det är en lång stranden.
This beach is located in the northeast of algarve more info» show on a map» beach with a length of 649 meters it is a long beach.
Avgift: ja visa på karta» toalett denna toalett är ligger 1224 meter söder om stranden.
Fee: yes show on a map» toilet this toilet is located 1224 meters south of the beach.
Avgift: ja visa på karta» toaletter toalett denna toalett är ligger 455 meter nordväst om stranden.
Fee: yes show on a map» toilets toilet this toilet is located 455 meters northwest of the beach.
Avgift: ja visa på karta» toalett denna toalett är ligger 2025 meter norr om stranden.
Fee: yes show on a map» toilet this toilet is located 2025 meters north of the beach.
Mer information» visa på karta» nostrand avenue station nostrand avenue station byggdes i XIX -talet.
More info» show on a map» nostrand avenue station nostrand avenue station was built in XIX century.
Denna strand ligger i northwesten av hawaii mer information» visa på karta» hanaleigh.
This beach is located in the northwest of hawaii more info» show on a map» hanaleigh.
Taito, tokyo– visa på karta– nära tunnelbanan det går att boka utan kreditkort 7,8 bra 497 recensioner öppnas i nytt
Taito, tokyo – Show on map – Metro access reservation possible without a credit card 7.8 Good 497 reviews Opens
ScheveningenBoendet betalar eventuellt Booking.com lite mer för att vara med i programmet.– visa på karta(200 m från centrum)– nära stranden hög efterfrågan!
This property may pay Booking.com a bit more to be in this Programme.Scheveningen – Show on map (200 yards from centre) – beach nearby in high demand!
Scheveningen– visa på karta(200 m från centrum)– nära stranden hög efterfrågan!
Scheveningen – Show on map(200 yards from center) – Beach nearby in high demand!

Resultat: 1657, Tid: 0.1971

SE ÄVEN
ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


FRASER I ALFABETISK ORDNING
TOP ORDBOK FRÅGOR

Svenska - Engelsk

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Engelsk - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer