ARBETAR PÅ FINSKA

Översättning av arbetar i Finska

S Synonymer

Resultat: 2450, Tid: 0.2455

Exempel på att använda Arbetar i en mening och deras översättningar

Många gruvarbetare arbetar i gruvorna i hela sitt liv.
Monet kaivostyöntekijät työskentelevät koko elämänsä kaivoksissa.
Expertkommittén arbetar under europeiska kommittén för social sammanhållning, mänsklig värdighet och jämlikhet.
Asiantuntijakomitea toimii euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ihmisarvon ja tasa-arvon komitean alaisuudessa.
Europaparlamentets sammansättning hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Euroopan parlamentin kokoonpano miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Några arbetar ju där, och andra bevakar castor-behållarna.
Jotkut ovat töissä siellä, ja toiset valvovat näitä castor-säiliöitä.

Hur arbetar europaparlamentets ledamöter?
Miten parlamentin jäsenet työskentelevät?
Revisionsrätten arbetar fullständigt oberoende.
Se toimii täysin riippumattomasti.
Och du arbetar på en strippklubb.
Ja olet töissä strippiklubilla.
arbetar ett proffs.
Näin toimii ammattimies.
Jag och mina vänner som arbetar med mig älskar den här staden!
Minä ja ystäväni, jotka työskentelevät kanssani rakastan tätä kaupunkia!
VTI arbetar på en ny bedömningsmetod.
VTT tekee tällöin selvityksen uutta työkalua käyttäen.
Ju snabbare du arbetar, desto tidigare blir du färdig.
Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis.
Ordförandeskapet och kommissionen arbetar för närvarande intensivt med dessa frågor i de olika berörda rådskonstellationerna.
Puheenjohtajavaltio ja komissio työskentelevät parhaillaan intensiivisesti näiden kysymysten parissa neuvoston eri asianosaisissa kokoonpanoissa.
Mottagningen arbetar 24 timmar aday, rumsservice.
Vastaanotto toimii 24 tuntia aday, huonepalvelu.
Han arbetar även nära ihop med medlemsstaterna och kommissionen.
Hän tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission kanssa.
Han arbetar inte här längre.
Hän ei ole enää töissä täällä.
Han arbetar inte någonstans.
Hän ei ole töissä missään.
Vem arbetar du med?- ingen!
Kenen kanssa sinä työskentelet?
Lärarna arbetar mycket hårt och jag har verkligen lärt mig mycket.
Opettajat työskentelevät kovasti ja olen todella oppinut paljon.
Därför arbetar vi aktivt med att begränsa användningen av kemikalier.
Työskentelemme siis aktiivisesti kemikaalien käytön rajoittamiseksi.
Vi arbetar nu bägge mycket närmare tillsammans.
Kumpikin tekee nyt enemmän yhteistyötä.
Stationen arbetar under ständigt tryck.
Asema toimii jatkuvan paineen alaisena.
ECB arbetar helt fristående.
EKP toimii täysin riippumattomasti.
Du arbetar, så släpper jag dig.
Sinä työskentelet, ja minä vapautan sinut.
European cities on drug policy arbetar för en legalisering av narkotikan.
European cities on drug policy -järjestö pyrkii laillistamaan huumausaineet.
De humanitära organisationer som arbetar i sudan har slagit larm de senaste veckorna.
Sudanissa työskentelevät avustusjärjestöt ovat soittaneet hälytyskelloja viime viikkoina.
Vart arbetar jag?
Missä olen töissä?
Vi har ratificerat kyotoprotokollet och arbetar nu från eu:s sida egentligen på tre olika fronter.
Olemme vahvistaneet kioton pöytäkirjan ja työskentelemme itse asiassa tällä hetkellä kolmella eri alalla.
Ordförandeskapet är medvetet om detta och arbetar naturligtvis tillsammans med kommissionen i detta hänseende.
Puheenjohtajavaltio tietää tämän ja tekee tässä asiassa tietenkin yhteistyötä komission kanssa.
Vi arbetar på det.
Me työskentelemme sen parissa.
Ni arbetar väl här?
Sinähän olet täällä töissä.

Resultat: 2450, Tid: 0.2455

SE ÄVEN

Se även


"Arbetar" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer