ARBETAT PÅ FINSKA

Översättning av arbetat i Finska

S Synonymer

Resultat: 936, Tid: 0.2253

Exempel på att använda Arbetat i en mening och deras översättningar

Han har tidigare arbetat vid statistikcentralen åren 1988-2006.
Hän on työskennellyt aikaisemmin tilastokeskuksessa vuosina 1988-2006.
Jag har arbetat i flera eu-länder och tänker snart gå i pension.
Olen ollut töissä useissa eu-maissa ja aion jäädä pian eläkkeelle.
Föredraganden har arbetat särskilt väl med initiativtagaren till politik och lagstiftning i europeiska kommissionen.
Esittelijä on työskennellyt erityisen hyvin politiikan ja lainsäädännön alullepanijan kanssa euroopan komissiossa.
Vi har arbetat åt senor rocha i tre månader nere vid la purisima.
Olemme olleet töissä señor rochan tilalla la purisimassa.

Jag har arbetat i nästan 60 år totalt ärligt.
Hän on toiminut 35 vuotta täysin nuhteettomasti.
Han har arbetat vid olika avdelningar i finlands bank från år 1971 till år 2008.
Hän on työskennellyt suomen pankissa eri osastoilla vuodesta 1971 vuoteen 2008.
Kommissionen har arbetat intensivt inom detta område.
Komissio on työskennellyt tarmokkaasti tällä alueella.
Jag har arbetat åt NASA, utvecklat vattendrivna missilförsvarssystem.
Olen töissä NASA: lla, kehitän hydropowerisia ohjuspuolustusjärjestelmiä.
Hittills har europaparlamentet arbetat punktligt i samtliga fall.
Euroopan parlamentti on tähän asti aina toiminut aikataulun mukaisesti.
Jag har arbetat mycket nära kommissionen och kommissionsledamoten.
Olen tehnyt hyvin tiivistä yhteistyötä komission ja komission jäsenen kanssa.
Den första undersökningskommittén har arbetat hårt och arbetet har gett effekt.
Ensimmäinen tutkintavaliokunta on tehnyt kovasti töitä ja tämä työ on tehonnut.
Jag har alltid arbetat bäst i det dolda, och det är där jag måste stanna kvar.
Olen aina toiminut parhaiten varjoissa ja siellä minun on pysyttävä.
Jag har arbetat i ford-fabriken under femtio år, och han säljer japanska bilar.
Olin fordin tehtaalla töissä 50 vuotta, ja nyt hän myy japanilaisia autoja.
Jag har arbetat hela dagen.
Minä olen työskennellyt koko päivän.
I afghanistan har rörelsen arbetat bland annat med att minska barndödligheten och med utbildning för kvinnor.
Afganistanissa järjestö on pyrkinyt muun muassa vähentämään lapsikuolleisuutta ja lisäämään naisten koulutusta.
Du har arbetat för aktaion.
Olit aktaionilla töissä.
Stort tack till er i europaparlamentet som har arbetat så snabbt.
Kiitos parlamentille, joka on toiminut ripeästi.
Allt jag har gjort och arbetat för, under hela mitt liv.
Kaikki mitä olen tehnyt- ja minkä eteen raatanut, koko elämäni.
Parlamentet har arbetat konstruktivt och är enigt i denna fråga.
Euroopan parlamentti on työskennellyt rakentavasti, ja se on tämän aiheen osalta yhtenäinen.
Jag har arbetat på något.
Olen tehnyt jotain.
Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.
Intian kansallinen ihmisoikeuskomissio on toiminut tarkasti.
Anne har arbetat hos stora familjer förut. hon lär få arbeta.
Anna on tehnyt töitä isoissa perheissä.
Det här är vad vi arbetat för.
Olemme ponnistelleet tämän eteen.
Jag har arbetat sedan jag var tio år gammal, rengöring spottkopp på en dime en dag.
Olen raatanut kymmenvuotiaasta lähtien. puhdistanut sylkykuppeja kymmenen sentin päiväpalkalla.
Hela europaparlamentet har arbetat med det sjunde ramprogrammet.
Koko euroopan parlamentti on työskennellyt seitsemännen puiteohjelman parissa.
Jag har arbetat i sverige.
Vähän, olen ollut ruotsilla töissä.
Det är så mycket som jag... jag har arbetat.
On paljon sellaista, jota olen työstänyt.
Han är själv ekonom till professionen, och har tidigare arbetat för internationella valutafonden.
Hän on suorittanut taloushallinnon ammattitutkinnon ja toiminut aikaisemmin myös yrittäjänä.
Du hade arbetat på morgonen.
Muistan, että olit töissä sinä aamuna.
Jag har arbetat länge för att nå så här långt.
Olen raatanut niin kauan päästäkseni asemaani.

Resultat: 936, Tid: 0.2253

SE ÄVEN

Se även


"Arbetat" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer