ARBETSLÖSHETSSIFFRAN PÅ FINSKA

Översättning av arbetslöshetssiffran i Finska

S Synonymer

Resultat: 12, Tid: 0.1417

Exempel på att använda Arbetslöshetssiffran i en mening och deras översättningar

I en union med 27 medlemsstater skulle arbetslöshetssiffran ha varit 9,3 procent år 2000.
Jäsenvaltion unionissa työttömyysaste olisivuonna 2000 ollut 9,3 prosenttia.
Det krävs en årlig tillväxttakt på 2,5 % bara för att hålla arbetslöshetssiffran konstant.
Vuotuisen kasvun on oltava vähintään 2,5%, jotta työttömyysluvut pysyisivät muuttumattomina.
Den officiella arbetslöshetssiffran nådde vid slutet av året 7,1 procent av den arbetsföra befolkningen, en ökning på 1,6 procent under året.
Virallisesti työttömyys nousi 7,1 prosenttiin työssäolevasta väestöstä vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsi 1,6 prosentin kasvua vuodessa.
När man betänker att man i tyskland lovar att halvera arbetslöshetssiffran till år 2000, kan man delvis även förstå en sådan överdrift för europa.
Kun ajattelee, että saksassa luvataan, että työttömyys puolitetaan vuoteen 2000 mennessä, on tällainen liioittelu osittain mahdollista myös euroopalle.

Vi har mycket traditionella instrument, bruttonationalinkomsten eller arbetslöshetssiffran, som enligt en aktuell undersökning från IFO i münchen har sjunkit från 8,1 till 7,6.
Meillä on hyvin perinteisiä keinoja, bruttokansantuote tai työttömyysaste, joka on müncheniläisen ifo-tutkimuslaitoksen tämänpäiväisen tutkimuksen mukaan laskenut 8,1 prosentista 7,6 prosenttiin.
Om vi hade haft en tillväxt på tre procent och en ökning av sysselsättningen på minst en procent skulle den nuvarande arbetslöshetssiffran på 19 miljoner människor halveras inom fem år.
Jos taloutemme kasvaisi 3 prosentin vauhtia ja työllisyys vähintään 1 prosentin vauhtia, tämänhetkinen työttömyysluku, 19 miljoonaa, puolittuisi viidessä vuodessa.
I praktiken handlar det bara om att uppdatera arbetslöshetssiffran, men eftersom det finns sju eller åtta uppgifter kan det vara komplicerat.
Kyseessä on itse asiassa vain työttömyyslukujen ajantasaistaminen, mutta koska lukuja on seitsemän tai kahdeksan, asia saattaa näyttää melko monimutkaiselta.
från 60 till 65 %, och en minskning av den nuvarande arbetslöshetssiffran på nästan 11 % till 7.
vuoden sisällä työllisyysasteen nousevan nykyisestä 60: stä 65%: iin ja työttömyysasteen laskevan nykyisestä lähes 11%: sta 7%: iin.
I det berörda området är arbetslöshetssiffran 19%, men den är ännu högre bland de etniska minoritetsgrupperna och för ungdomar.
Kohdealueen keskimääräinen työttömyysaste on 19% ja vielä sitäkin korkeampi etnisten vähemmistöjen ja nuorten keskuudessa.
I ett land som spanien, där arbetslöshetssiffran är mycket hög, har kvinnor det enormt svårt att få ett arbete.
Esimerkiksi espanjan kaltaisessa maassa, jossa on hyvin korkea työttömyysaste, naisten on erittäin vaikea löytää työtä.
också fruktansvärda, för det finns länder där den officiella arbetslöshetssiffran är låg, men där antalet fattiga arbetstagare och utslagna ökar avsevärt.
kasvaminen ovat yhtä pelottavia ongelmia, sillä on maita, joissa työttömyys vaikuttaa virallisten lukujen perusteella alhaiselta ja joissa köyhien palkansaajien ja syrjäytyneiden määrä lisääntyy huomattavasti.
Som till exempel mitt eget land, spanien, som med den högsta arbetslöshetssiffran inom europeiska unionen hoppas få visa att man enbart
Yhden esimerkin mainitakseni, oma maani espanja, jossa on euroopan unionin korkein työttömyysaste, toivoo pystyvänsä osoittamaan, että ainoastaan juuri hyväksyttävinä olevien taloudellisten

Resultat: 12, Tid: 0.1417

SYNONYMER

S Synonymer till "arbetslöshetssiffran"


"Arbetslöshetssiffran" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer